Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
12-08-2011

Застраховки по време на криза

Дайте вашата оценка
(0 гласували)

Провокира ли финансовият апокалипсис нестандартните методи за продажба на полици

„След краят на тази финансова криза светът няма да е същият!”
Пеер Щайнбрюк, финансов министър на Германия

Предсказанията от години на финансови експерти и икономисти, че глобалната финансова система е изправена пред потенциални катастрофални заплахи се оправдаха днес. Основите на финансовата катастрофа се полагат през 1999 г. в САЩ по време на управлението на президента Бил Клинтън и демократическата партия, когато неговата администрация радикално облекчи условията за отпускане на ипотечни кредити. Целта бе колкото се може повече граждани да бъдат превърнати в доходоносни длъжници на банковата система, като им се внуши, че чрез „достъпни“ заеми всеки може успешно да се превърне в собственик на дом.
Най-облагодетелствани от законодателните поправки бяха двете ипотечни мегабанки Fannie Mae и Freddie Mac, които се превърнаха в най-големите кредитори в САЩ,  стоящи зад всеки втори ипотечен заем в страната. Постепенно в този бизнес се включиха и други банки от Уол Стрийт, както и множество високорискови инвестиционни хеджфондове. Най-често хеджфондовете са със седалище по карибските острови около САЩ и не подлежат на почти никакъв финансов и правен контрол. В тях масирано са съсредоточени парите на свръхбогатите, както и нелегално придобитите средства от укриване на данъци, от пране на пари, корупция, купуване на влияние, присвоявания на държавни средства от длъжностни лица, от приватизация, от търговия с влияние, с малки деца, с оръжие, наркотици, човешки органи, проституция, поръчкови убийства и т. н. За да се намали свързания с масовото кредитиране риск и за да получат нови, евтини финансови средства, които отново да се заемат доходоносно, американските ипотечни банки превърнаха отпуснатите от тях заеми в производни ценни книжа и стартираха продажбата им на други банки по целия свят, които от своя страна започнаха да ги залагат, да ги търгуват помежду си и да ги предлагат на клиентите си. Това постави началото на разпространение на епидемията на ипотечната криза от САЩ по целия свят и така тя прерасна в глобална финансова пандемия.
Разширяващият се ефект от кризата на ипотечния пазар в САЩ може да има дълбоки финансови и макроикономически последици, посочва в доклада си Международният валутен фонд (МВФ) за световната финансова стабилност. В него особено подчертани са опасностите за новите финансови пазари в Източна Европа, най-вече държавите в Прибалтика и на Балканите, включително България. Рисковете за „твърдо приземяване” на региона растат успоредно с напредващата световна финансова криза и могат да повлекат лавина от последици и за банките, които са кредитирали банки в Източна Европа. Особено застрашени са италиански и австрийски банки, както и такива от скандинавските страни, предупреждават от фонда. Досега новите източноевропейски пазари според МВФ са оставали относително изолирани от влиянията на зрелите финансови пазари, но променените външни условия сега заплашват и тях. Допълнителна несигурност поражда възможността инвестиционните потоци към Източна Европа да намалеят поради общата финансова несигурност, допълват оттам.
В днешната ситуация определящо влияние имаха два фактора - конюнктурата на пазара, преди всичко балона на пазара на недвижимост, и прекалено високото равнище на дългова натовареност, която компаниите и финансовите институции вече не можаха да поддържат, е мнението на Джейми Даймън, главен изпълнителен директор на финансовата група JP Morgan Chase. Според него кризата е могла да бъде предотвратена, но когато регулаторите са започнали да предприемат мерки, вече е било твърде късно.

Първите тревожни сигнали

В страната вече се наблюдават първите симптоми на финансова криза. Бизнесът е притеснен от замразеното кредитиране и рекордната фирмена задлъжнялост, коментират икономисти. Очаква се междуфирмената задлъжнялост към края на годината да надхвърли 200 млрд. лв. Това са парите, които фирмите в страната дължат помежду си, към доставчици, към банки и за заплати на служители. Към момента дълговете на фирмите са над 160 млрд. лв. Задълженията на бизнеса се увеличават допълнително от резкия спад на приходите заради икономическата криза. За миналата година общата задлъжнялост на компаниите е около 140 млрд. лв.
Високата фирмена задлъжнялост със сигурност ще доведе и до верижни фалити, прогнозират от Българската стопанска камара. Компаниите само помежду си дължат около 100 млрд. лв., като дълговете на бизнеса са два пъти по-високи от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. От камарата смятат, че вече има сигнали, че в България освен икономическа може да има и финансова криза. Банковата система не е ликвидна, финансовите институции, вместо да отпускат кредити, вдигат лихвите по депозитите, което означава, че нямат пари и по този начин събират ресурс. Приходите в хазната продължават да падат, бюджетният излишък се е стопил до 105 млн. лв. Причината за лошите данни са значителното свиване на износа, спада в обема на вноса на суровини, драстичното намаление на цената на петрола и металите в световен мащаб, което е резултат на икономическата криза. Данните показват, че приходите от мита се свиват с 18% заради намалелия внос, а от ДДС в хазната са влезли с около 600 млн. лв. по-малко. Регистриран е спад на отчисленията от корпоративния данък с 20%. Намаляват и приходите от косвени данъци с 14.5%.
В малка или по-голяма степен световната икономическа и финансова криза засегна и застрахователния сектор. Парите, дадени за застраховане днес, обаче могат да се върнат стократно точно когато имаме най-голяма нужда от тях, коментират застрахователи. Според тях точно застраховките биха ни гарантирали сигурност в момент, в който личните ни финанси са пострадали сериозно, а един инцидент би ни струвал доста скъпо.

Конкуренцията движи пазарите

Огромната конкуренция между застрахователните компании, пострадалите доходи на населението и свитите продажби провокираха компаниите и посредниците на застрахователни услуги да търсят нестандартни методи и решения за продажба. Сегашната ситуация провокира всички и застрахователи и посредници да разберат, че клиентът е на първо място и че той е най-важен. В резултат застрахователите започнаха да се конкурират не само на ниво премия, но и на ниво покрития. Вече не е рядкост покритие по Каско застраховка не само на територията на България, но и на територията на Европейския съюз и извън него. Клиентът вече ползва отстъпки не само ако сключи едновременно Каско и Гражданска отговорност, но и ако комбинира автомобилната с имуществена застраховка, както и ако плати еднократно. Другаде, ако клиентът сключи едновременно Каско и Гражданска отговорност и плати еднократно получава като бонус Зелена карта и Каско за чужбина.
Почти всички застрахователни посредници пък следят падежите на застраховките на своите клиенти и ги информират навреме за това. Част от тях дори напомнят на клиентите си за поредната вноска чрез SMS. Почти всички извършват ликвидацията на щетите от името на своя клиент - информират за събитието, окомплектоват необходимите документи и водят цялостната комуникация със застрахователя, така че на финала единственото усилие, което трябва да направи клиентът е да получи дължимото му се обезщетение.
На практика всички впрегнаха новите технологии в развитието на своя бизнес. И в това няма нищо лошо, напротив всички са стимулирани да предлагат по-добри и по-качествени услуги на клиентите си.   

Все по-виртуални

Oгромната конкуренция между застрахователите се разрасна и във виртуалното пространство. Последното доказателство за това е пускането на задължителната застраховка Гражданска отговорност за продажба в интернет. Сключилите застраховката по интернет ползват преференциални цени, като плащането става в брой при доставката на полицата. Алтернатива за разплащане е и системата на eBG.bg или ePay. Всеки застраховател има инструкции за улеснение на потребителите. On-line бихте могли още да платите вноски по полицата или да направите заявка за автомобилна или имуществена застраховка. Бихте могли също така да следите и състоянието на щетата си.
Поради редица причини очакванията за бум на on-line застраховането са минимални. Все още ограниченият брой картодържатели и допълнителната необходимост те да бъдат регистрирани в системата за картови разплащания в интернет са първата и най-важна причина. От друга страна, недостатъчното предлагане на инструменти от самите застрахователни компании за онлайн закупуване на полици също възпрепятства процеса. Неустановените традиции в този вид разплащане пък рефлектират върху ниската електронна култура на потенциалните потребители.
Като следствие от това застрахователните компании са сдържани в очакванията си за реализация на голям обем услуги чрез глобалната мрежа. Всеки от разнообразните застрахователни продукти се отличава с редица специфични особености, които са определящи за това дали те са подходящи или не за продажба чрез интернет. Практически най-удобни за дистанционни продажби чрез мрежата са автомобилните застраховки, тъй като не се налага обстойно информиране за необходимостта от автомобилното застраховане. Автомобилните застраховки са с по-кратък процес на сключване на застрахователния договор. Това са сравнително опростени застрахователни продукти, предназначени за голям кръг потребители и със сравнително ниски разходи за интернет пласмент. Това позволява на застрахователните дружества да поддържат конкурентни застрахователни премии в сравнение с другите видове и форми на продажби на застраховки - чрез застрахователни посредници, чрез клоновата мрежа на дружеството, по телефона. Обикновено сключването на застраховка on-line е свързано с отстъпка от премията. 
Застрахователната практика показва, че особено подходяща за on-line продажби е задължителната застраховка Гражданска отговорност. Застраховката е задължителна и не е необходимо усилие, за да бъдат мотивирани допълнително клиентите. Другият продукт, който може по-лесно да се пласира чрез мрежата, е застраховката Каско.
В животозастраховането непосредствените контакти в процеса на общуване между застрахователя и потенциалния клиент имат изключително важно, дори доминиращо значение. Затова застрахователните дружества обикновено предпочитат пласментът на животозастраховки да се осъществява от професионални посредници - застрахователни брокери и агенти. Животозастрахователните дружества развиват широка агентска мрежа, повишават квалификацията на застрахователните посредници, повишават качеството на обслужване и други. Това е необходимо, защото потребителите на застраховки Живот се нуждаят от обстойна специализирана информация и мотивация, която могат да получат чрез личен контакт и събеседване със застрахователен посредник. Освен това потенциалният клиент се нуждае от по-дълъг период за вземане на решение за сключване на застрахователен договор и от разяснителна информация. Това означава, че за дългосрочните застраховки Живот не е типично да се пласират чрез услуги в реално време. Това се отнася и за дългосрочните здравни застраховки, за които пласментът чрез интернет е неефективен.
Специфичните особености при продажбата на застрахователните продукти в много голяма степен от останалите продукти и услуги налагат близък контакт във връзката застрахован - застраховател. Големите застрахователни компании в своите интернет страници и в момента имат примери за отделни продукти. Така клиентите могат да запишат сами условията /срокове, покрития и застрахователни суми/, за да изчислят ориентировъчно какви премии да плащат. Това обаче е информационно предлагане, а не дистанционна продажба. Все още ролята на застрахователните посредници - брокери и агенти е доминираща при продажбата на застраховки.
Застрахователните посредници също имат своята важна роля в интернет продажбите. Клиентът може да направи on-line заявка за застраховка на редица сайтове на застрахователни брокери. Част от големите брокери предлагат on-line сключване на застраховките Каско и Гражданска отговорност. Други пък дават възможността посредством застрахователни калкулатори клиентът сам да определи дължимата премия или да сравни условията при различните компании и да избере най-подходящата за него цена.

Дистанционните продажби - ябълката на раздора

Възможността за дистанционни продажби on-line се разшири след приемането на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, който влезе в сила от 1 януари 2007 г. или успоредно с членството на България в Европейския съюз.
Договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние е всеки договор, сключен между доставчик и потребител като част от система за предоставяне на финансови услуги от разстояние, организирана от доставчика, при която от отправянето на предложението до сключването на договора страните използват изключително средства за комуникация от разстояние - едно или повече.
Преди потребителят да бъде обвързан от предложение или от договор за  предоставяне на финансови услуги от разстояние, доставчикът е длъжен да му предостави необходимата информация. Тя включва най-общо информация за самия доставчик и най-вече за финансовата услуга - нейните основни характеристики, цена, включително всички комисиони, такси и разходи, свързани с услугата, както и всички данъци, които се заплащат чрез доставчика. Посочва се и начинът на изчисляване на цената, който дава възможност на потребителя да я провери.
Доставчикът следва да информира потребителя за рисковете и за наличието на други данъци, ако има такива, както и за начинът на плащане и на изпълнение на услугата. Потребителят трябва да е запознат също така и за начинът, по който би могъл да прекрати договора, както и за евентуалните неустойки, които би дължал. Потребителят следва да е информиран и за наличието или липсата на извънсъдебни способи за решаване на потребителските спорове. 
При използването на телефон като средство за комуникация или друго средство за гласова комуникация от разстояние доставчикът е длъжен още в началото на разговора с потребителя да разкрие ясно и недвусмислено своята самоличност и тръговския характер на обаждането. Когато потребителят изрази изрично съгласие едва тогава доставчикът би могъл да го запознае със самоличността си и основните характеристики на услугата. У нас БТК заложи на този подход предлагайки по телефона на своите клиенти имуществени застраховки. Премията по тези полици клиентите могат да заплащат успоредно с месечните си сметки за телефон.         
Дистанционното маркетиране е твърде революционно за нашите условия, смятат някои застрахователи. Според тях реални продажби на застраховки по телефона няма да има, докато всеки българин не започне да носи по три кредитни карти в джоба си. Въпреки това съществуват опасения, че след няколко години чрез дистанционни продажби компании от Европейския съюз биха могли да привлекат голяма част от платежоспособните български клиенти, без дори да регистрират дружество у нас.
Важно е да се знае, че потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора или от деня, в който потребителят е получил условията на договора и посочената вече необходима информация, в случай че това става след като договорът вече е сключен. Потребителят може, без да дължи обезщетение и/или неустойка и без да посочва причина, да упражни правото си на отказ от сключения от разстояние договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски или за застраховка живот в срок от 30 дни, считано от деня на сключване на договора. Правото на отказ от договора не важи за застрахователни договори във връзка с пътуване, багаж или други краткосрочни застрахователни договори със срок, по-малък от един месец.
Когато потребителят упражни правото си на отказ от сключения договор за предоставяне на финансови услуги от разстояние и доставчикът не може да докаже, че го е информирал за цената на финансовата услуга, в този случай потребителят не дължи заплащане на получената услуга.
Много и най-различни са похватите за привличане на клиенти, въпросът е кой и в каква степен ще ги използва, за да завладее нови пазарни ниши.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Юни 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Вход потребители