Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
12-08-2011

Тъмната страна на белите якички

Дайте вашата оценка
(2 гласували)

Човекът с „бяла яка” е не само личност която хората уважават, но и човек от когото те зависят

В условията на криза злоупотребите сьс застраховки и лизингови сделки могат  да застрашат дори финансовата система и националната сигурност, коментираха наскоро от Асоциацията на полицейските началници. Според топполицаите тези престъпления се извършват най-често от „бели якички” и чиновници, които имат достъп до лични данни. Според тях този вид измами се разследват по-трудно, тьй като извьршителите им използват гънките и пропуските на закона. Асоциацията на полицейските началници съвместно с Асоциацията на българските застрахователи разработва методическо указание, което да подпомогне както застрахователите, които работят в тази област, така и полицейските служители, които имат отношение към тези престъпления.
Световната финансова и икономическа криза в известна степен даде нов тласък за изфабрикуване на фиктивни кражби на скъпи автомобили, за които компаниите след това плащат десетки и дори стотици хиляди левове. Не само схемите за купуване на коли на лизинг и „кражбата” им впоследствие докарват загуби на застрахователните компании. Дори хора, закъсали за пари заради кризата, които не са в състояние да плащат вноските си за купения автомобил, сами решават да се отърват от него, за да бъде платен лизингът от застрахователя, а те да се освободят от отговорност. Не е рядкост получаването на обезщетение по застраховки „Живот” или „Злополука и заболяване” за едно и също събитие от няколко компании, а на финала да се окаже, че застрахователно събитие въобще не е имало.
Световната практика показва, че застрахователите тромаво предявяват насрещни искове срещу лица за измама и сигнализират, за да има наказателно преследване. Предпочитат бързо да решат проблема, да не се раздухва много, много и да не влизат в допълнителни разходи за дела, за търсене на свидетели... Мълчанието на застрахователите от една страна е с цел да не се накърни репутацията им, а от друга „за да не доограмотим” измамниците. Да, измамниците ще измислят нови схеми и ние пак ще бъдем след тях, коментират експертите. Това е елемент от борбата с всяка престъпност, но ние ще демострираме, че дадена схема ни е известна и попаднем ли на нейни признаци, ще я проверим, допълват те.
За съжаление и България не прави изключение по отношение на извършване на застрахователни измами и компаниите работещи на нашия пазар, както и в много случаи добросъвестни граждани, заплатили застрахователните си премии на нагли измамници стават техни жертви.
За пръв път терминът „бели якички” се въвежда от професор Едуин Съдърланд през 1949 г. в книгата му „Престъпността на белите яки”. В нея авторът застъпва тезата, че това е нов вид престъпност - престъпления, извършвани от хора, които имат респектиращо и влиятелно положение в обществото. Според него, за да е налице такъв вид престъпност трябва да са изпълнени две условия - извършителят да има високо социално положение и да е извършил престъпление в изпълнение на служебните си задължения. След излизането на книгата, критиката обявява, че тази престъпност е мит. Днес престъпността на „белите яки” е реална престъпност. Това е престъпността, засягаща основните сфери на обществения живот, а щетите, които предизвиква са огромни в сравнение с уличната престъпност, тъй като човекът с „бяла яка” е не само личност която хората уважават, но и човек от когото те зависят. Извършителите с ,,бели яки” обикновено не достигат до съд, тъй като те са с респектиращ статус и зад тях е авторитетът на корпорацията или институцията, която представляват. Те са хората, които имат опит, познания, власт и възможности да извършват измами. Тъй като измамите вървят ръка за ръка с бизнеса някои експерти дори твърдят, че измамите са третата страна на бизнеса, втората е сивата икономика. Ако обобщим имаме бяла, сива икономика и измами.
На практика колкото е по-висококвалифицирана престъпността на „белите якички”, толкова по-големи щети нанася. Свързана е вече не толкова с насилие, престъпления срещу личността или грабежи, колкото с измами, хитро използване на недъзите на правната система, на финансовите пазари и т.н. При нас проблемът е, че

престъпността на „белите якички” си я имаме и като че ли сме свикнали с нея.

В застрахователните компании ежедневно се разкриват опити за застрахователни измами, които не стават достояние на другите застрахователи, нито на органите на полицията и прокуратурата. В повечето случаи тези лица, които очевидно са се опитали да извлекат незаконни печалби, са получили откази за изплащане на обезщетения и с това случаите за застрахователите са приключили, обясни Юрий Тодоров, председател на Асоциацията за застрахователна сигурност. Понякога тези от тях, които не са получили достатъчно мотивирани откази или уличаващи ги документи от застрахователя, завеждат съдебни искове и обикновено ги печелят, тъй като застрахователят не може да представи доказателствен материал, добави той. Причините за това според Тодоров са, че този материал е събран незаконосъобразно в нарушение на Наказателния кодекс, защото  застрахователят не е имал достатъчно сили и средства за задълбочено проучване на случая и събиране на доказателства и те не са достатъчни да служат за мотивиран отказ или защото за застрахователите е достатъчно да намерят основателен мотив за отказ.
По думите му в настоящия момент е възможно да получиш обезщетение при един застраховател по „Гражданска отговорност” и само след няколко седмици или месец да обявиш същия този автомобил за откраднат в друга компания по „Каско”, след като си го разпродал на части без да му правиш ремонт. Възможно е също така да представиш един и същ катастрофирал автомобил, с едни и същи щети и по „Каско” и по „Гражданска отговорност”, но при друг застраховател с друг протокол, коментира Тодоров. Според него в повечето случаи компаниите не искат да разгласяват случаите, тъй като това може да навреди на репутацията им или да донесе неприятности от личен характер на техни служители. В много от случаите застрахователят се задоволява да изплати макар и не цялото обезщетение и клиентьт го прибира доволен от факта, че все пак е успял да получи част от планираната и извършена измама, обясни Тодоров.  
Измамите, извършвани с цел да бъде получено застрахователно обезщетение са свързани с много добре предварително обмислени,  изкуствено създадени или предизвикани факти по инсценировка на обстановката, престъпен сговор и корупционни схеми, лъжливи показания, подправени или попълнени с невярно съдържание документи, издадени от официални органи, но антидатирани, които изискват много високо ниво на професионализъм за разкриване и разобличаване.
Не са рядкост и случаите, при които служители от застрахователните дружества се превръщат в измамници. При тях мотивът за извършване на измама е различен - от финансов до емоционален.  Разкриването на тези хора отнема по-дълъг период от време, тъй като те

познават материята и умеят доста умело да прикриват следите си.

Най-лошият сценарий обаче се случва тогава, когато мениджърите на застрахователната компания се превърнат в измамници. Застраховките „Автокаско” са добра възможност за подобна измама - при нея краден автомобил с пренабити номера се застрахова, след което собственикът му обявява, че е откраднат и компанията му изплаща солидно обезщетение. Самата кола пък се връща отново при същия застраховател с пренабити номера като нов автомобил и сценарият се повтаря отново. По този начин една компания може успешно да изпере доста големи суми. Подобна схема обаче е немислима без участието на мениджмънта на дружеството и покровителството на полицаи. Загубите са за сметка на другите застраховани в същото дружество, както и на пазара като цяло...
Специализираните служби за вътрешен контрол на застрахователните компании водят борба със застрахователните измами, но за съжаление до момента те не можеха да бъдат ограничени в голяма степен предвид на това, че липсваше обща база данни. Стъпката в положителната посока е, че до края на годината се очаква да бъде въведена единна електронна система, в която ще бъдат записвани всички данни около съмнителни искания за изплащане на застрахователни обезщетения. Така една и съща застрахователна измама няма да може да се прилага на няколко компании. Не са рядкост обаче и случаите, в които поради една или друга причина мениджмънтът на застрахователната компания решава да прекрати разследването на специализираната служба за вътрешен контрол по една или друга щета, която разбира се касае значителни по размер обезщетения. Причините за това са много, в т. ч. независимо от факта, че всички знаят че става дума за застрахователна измама, но тъй като клиентът е от особена важност за компанията и с цел да не го загубят, от застрахователната компания преценяват, че е по-добре „да си затворят очите”. В други случаи се стига до споразумения, при които на клиента се изплаща щетата, а той, за да се отблагодари

„връща под масата” част от сумата.

Лицата, участващи в корупционни схеми могат да се разделят на няколко групи, заяви Тодоров. Първата основна група е тази на лицата, които планират и осъществяват застрахователните измами. Тя е основният инициатор на корупционните процеси в застраховането, като предварително планира и използва вече създадени връзки с държавни служители в различни ведомства, и в отделните застрахователни компании с нейни служители за реализацията на различните схеми за измами. В повечето случаи осъществяването на схемите е свързано с т. нар. „планирани” разходи по осъществяването на измамата. Втората основна група е тази на служителите на застрахователните компании. Тази група лица използва различни схеми за корупционен натиск  върху клиентите на компанията като принуждава клиента да търси тяхната „помощ” за по-бързото получаване на средствата по щетата. От друга страна при установяването на редица нарушения от страна на клиента по договора се оставя да бъде склонена срещу съответното възнаграждение да извърши подпомагането за изплащане на обезщетение и „прекарват” изплащането на щетата. Третата група са лицата, свързани с обслужващата сфера на застрахователните компании - вещи лица, експерти, консултанти, автосервизи и др. При нея е характерно, че тя влиза в контакт с пострадалия клиент на компанията и използвайки различни противоречиви нормативни бази, документи или професионални оценки завишава стойностно или практически обезщетението, като разделя разликата до действителната стойност с клиента, обясни Тодоров. В четвъртата група са различните застрахователни посредници - брокери и техните служители, агенти, посредници. Поради либералните принципи на застрахователния бизнес тази група лица обикновено изпълнява поръчки на първата група или на клиенти изпаднали в „беда”. Срещу допълнително „възнаграждение” в зависимост от схемата тази група организира „редовното” сключване на застрахователни договори, които впоследствие се „превръщат” в щети. Петата група е тази на държавните служители, които предоставят потвърждаващите документи за възникнали събития - служители на КАТ, митнически и данъчни служители, лекари и др. В повечето случаи тя е във връзка с лицата от първата група. Обикновено тяхната тарифа е в зависимост от стойността на щетата или е твърдо определена. В много от случаите тези служители нямат пряко отношение към подготвяната измама и те активно се дистанцират при разкриването й, каза още Тодоров.


По света

Най-рано проблемът със застрахователните измами е забелязан в Северна Америка и благодарение на радикалните действия на федералните власти и застрахователните компании е организирана достатъчно надеждна система за контрол, както от държавните, така и от частните агенции и асоциации. Изследване в САЩ, проведено през 1987 г. показва, че мошеничеството в сферата на застраховането си е присвоило 25% от всички застрахователни премии. Към настоящия момент загубите, които търпят застрахователните компании в резултат на престъпни машинации в САЩ се изчисляват на 24 млрд. USD / в т. ч. не са включени загубите от застрахователни измами в сферата на животозастраховането/.
В Канада по оценки на проведени изследвания се е установило, че около 10% от всички претенции по щети, свързани с имущественото застраховане са основани на недействителни опити за застрахователни измами. След проведените мерки и създаването на специфични структури за борба със застрахователните измами годишно се разкриват и отказват претенции за изплащане на обезщетения в размер на 150 млн. канадски долара /около 35 млн. USD/. Осъдените за такива престъпления са около 1000 човека годишно.
Не по-малко актуален е проблемът и в Европа. Във Франция например още през 70-80 години той е толкова голям, че застрахователите са се принудили временно да прекратят застрахователната дейност по някои основни видове рискове. Щетите, причинени от действията на недоборосъвестни клиенти на застрахователните компании се оценяват от френските застрахователи на около 3 млрд. USD годишно, от които 655 случая са само в автомобилното застраховане. По официални данни само разкритите случаи на мошеничество като цяло са 10% от всички изплатени застрахователни обезщетения, като се има предвид че съществува мнението, че Франция е лидер в борбата със застрахователните престъпления в Европа. Френските застрахователи изплащат ежегодно около 10-15% от застрахователните премии по инсценирани кражби  на коли и квартирни кражби. По данни на Холандската служба за борба със застрахователните измами в страната тази цифра е около 5% от всички изплатени застрахователни обезщетения или около 300 млн. USD. Същото е положението и в Германия. По официални данни делът на застрахователните измами там е 5%, но съществува мнението, че тази цифра е значително по-голяма и само автомобилните измами са около 2.5 млрд. EUR годишно. Тази тенденция се разви особено силно след промените в Източна Европа, когато на немския, италианския и австрийския пазари на автомобили се появиха купувачи от страни от Източна Европа и Близкия Изток, е мнението на експертите. В този период значително са се увеличили случаите на недобросъвестни клиенти с фиктивни заявления за кражби на коли.
Всяка седмица през миналата година във Великобритания са засичани повече от 2 000 случая на застрахователни измами на обща стойност 16 млн. GBP, според Асоциацията на британските застрахователи. От асоциацията твърдят, че трудните времена изкарват на преден план нечестната страна на собствениците на жилища и автомобили. Сега застрахователите се опитват да убедят честните притежатели на застрахователни полици, че е в техен интерес да помагат за разкриването на измамните искове, тъй като подобни измами увеличават застрахователните премии за всички. Стойността на измамните застрахователни искове се е удвоила през последните пет години, а от асоциацията са пуснали телефонна линия, на която информатори могат да се обаждат и да помагат за разкриването на този тип престъпления. Статистиката показва, че измамните искове в автозастраховането са допринесли с 12% за увеличението на средната стойност на автозастраховките само през последните три месеца. Организирани престъпни групи инсценират инциденти, след което подават фалшиви искове за нанесените „наранявания”. Миналата година член на такава банда е осъден, че е инсценирал 90 автомобилни катастрофи, вследствие на които са подадени застрахователни искове за 1.8 млн. USD. В момента измамите костват средно по 44 GBP   годишно на домакинствата под формата на по-високо от необходимото премии. Членовете на асоциацията са открили 122 000 измамни иска през миналата година, което представлява ръст от 14% спрямо предходната година. Измамните искове в автозастраховането са били за най-много пари - общо 410 млн. GBP, но застрахователите за засекли повече фалшиви или завишени искове при застраховането на домакинствата - 62 000.
Проведени в Полша изследвания показват, че броя на извършваните застрахователни престъпления и измами годишно достига 200-300 хил., а причинениете вреди са около 25% от всички събрани застрахователни премии.

Любопитно

Къде лежат „белите якички” в САЩ

В САЩ има 178 федерални затвора, но голяма част от тях не са подходящи за изтърпяване на наказанието, наложено на „белите якички”. Оказва се, че само 12 от местата за лишаване от свобода са подходящи за ранга на ръководителите на фалиралия енергиен гигант „Енрон” (Enron) Джефри Скилинг и Кенет Лей. С произнасянето на присъдата над бившия изпълнителен директор на американската компания „Енрон”, 52-годишния Джефри Скилинг през октомври 2006 г., се смяташе, че ще бъде сложен край на грандиозния скандал, който разтърси корпоративна Америка. Съдът в Хюстън постанови той да остане зад решетките само 24 години и 4 месеца. Присъдата му беше минимална на фона на 185-те години затвор, които го заплашваха за 19-те обвинения в измама и заговор. Основателят на „Енрон” Кенет Лей пък беше осъден по шест обвинения, той обаче почина през юли, преди да бъдат официално прочетени присъдите.
Независимо от това, че охолният живот е безвъзвратно отминал, все още съществуват места, известни като федерални затворнически лагери, подходящи за осъдени топ мениджъри и „бели якички”. Там риск за насилие между задържаните почти няма. Режимът за обувния магнат Стивън Мейдън и прословутата Марта Стюарт (осъдени за данъчни престъпления) също беше облекчен. Марта Стюарт е всичко, за което мечтаят американските домакини. Тя е красива, богата, преуспяла... и може да готви. Всъщност именно това нейно умение я превръща в световна звезда и в третата най-влиятелна жена в САЩ. През 1967 г. тя става борсов посредник, но се отказва през 1973 г. за да прекарва повече време с дъщеря си. Три години по-късно започва да се занимава с кетъринг. Бизнесът й бързо става успешен, но партньорката й я обвинява, че е с труден характер и двете скоро се разделят. Стюарт е наета от голяма хранителна верига и съвсем скоро успява да й спечели широка популярност сред потребителите. През 1997 г. Стюарт основава своя компания, наречена Martha Stewart Living Omnimedia, представя сайта си marthastewart.com и бизнес каталог за поръчки Martha by Mail. Новата насока в дейността е бизнесът с цветя. Две години по-късно компанията излиза на стоковата борса и стойността на акциите й превръщат Марта Стюарт в милиардер. През 2004 г. е осъдена на пет месеца затвор за даване на фалшиви показания във връзка с нейни действия на борсата. През 2005 г. Стюарт провежда мощна PR-кампания за своето завръщане. Кампанията се оказва успешна и до днес Марта Стюарт не отстъпва трона си като кралица на американските домакини.
Все пак има изключения от правилото като Денис Козловски, бивш главен изпълнителен директор на „Тайко” и Джон Ригас, основател на „Аделфия” (Adelphia). Денис Козловски беше осъден през юни 2005 г. за незаконното присвояване на около 400 млн. долара от средствата на компанията. Козловски трябва да излежава присъдата си от 25 години при строг режим в Ню Йорк. Най-голямата някога кабелна компания „Аделфия”  подава заявление за фалит през 2002 г., след обвиненията за корупция сред основателите и ръководителите на компанията, между които е и главният изпълнителен директор Джон Ригас. Той е осъден през 2005 г. и в момента излежава присъдата си.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

коментари

Buy Amoxicillin Antibiotic Online Uk Viagra Cialis Opiniones Vend Viagra Achat can you get levitra cheap Finasteride Pas Cher Best Price Fastest Shipping Cialis

0 Kelsoky 2019-10-28 07:38 #2

Цитиране | Докладвай на администратор

Cytotec Brulure cialis Best Price Cephalexin

0 StevMase 2019-09-17 00:06 #1

Цитиране | Докладвай на администратор

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Април 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Вход потребители