Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
12-08-2011

Битката в застраховането премина на тихия фронт

Дайте вашата оценка
(2 гласували)


Във всеки бизнес важи правилото на тоталната конкуренция - големият изяжда малкия, силният изтласква слабия, грешката се наказва и всячески се избягва. Случващото се в застраховането е типичния пример за този маркетингов постулат. Високите капиталови изисквания към застрахователните брокери, намалените комисиони по „Гражданска отговорност“ и предстоящото драстично повишаване на таксите надзор изправят малките посредниците пред дилемата да затворят или да се обединят. Очакваният краен резултат е окрупняване на пазара.     
Всеки застрахователен брокер ще трябва да държи поне по 50 хил. лв. в бързоликвидни и сигурни активи, след като бъдат въведени нови изисквания към капитала. Това заяви Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор" на среща с Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ). Предвижда се да бъде въведено изискване за 100 хил. лв. минимално изискуем капитал, който брокерите следва да поддържат във всеки един момент. 50% от този минимум трябва да са в бързоликвидни средства, а останалата част може да е в оборудване, офиси, коли, мебели или каквото брокерът прецени, обясни Богоев. Още не е ясно точно в какви свръхликвидни активи ще може да се държи въпросната сума. Най-важната цел на тези разпоредби ще бъде ограничаването на вписването в регистъра по начина, по който се прави в момента - с 5 листа по сегашното законодателство може да се регистрира брокер, обясни Богоев, след като успокои брокерите, че ще има гратисен период. Щом законодателят е предвидил специален ред за вписване като брокер, то той трябва да е такъв, и съгласно Директива 2002/92/ЕО изискванията ще бъдат завишени, категоричен бе Богоев.
Целта на новите изисквания за минимален капитал, както и вече използваната клиентска сметка е да защитят клиентите от риска брокер да изпадне в неспособност да прехвърли застрахователна вноска, сума по събитие или възстановена застрахователна премия. Богоев напомни, че една от възможните гаранции, които регулаторите могат да използват по споменатата директива е изискването за минимален финансов капацитет в размер на 4% от годишния премиен приход, но не по-малко 15 хил. EUR. Имайте предвид, че до 6 месеца, размерът на този минимум ще бъде неколкократно увеличен, може би дори ще надхвърли сумата, за която говорим ние, съобщи той. Има случаи - брокер, който бъде санкциониран от комисията в резултат на проверката, затваря врати и просто изчезва, каза Богоев и добави „Нека да се опита да изчезне, когато пуснем писмо за запор на сметките му“. И 100 хил. лв. могат да изчезнат на десетата минута. В чужбина има полици, които покриват този риск за клиентите и те са по-сигурна гаранция от 50 хил. в ликвидни активи, каза Иван Дончев, изпълнителен директор на „Маринс Интернешънъл“. Това, че в момента са взети две от предложените в директивата мерки, не означава, че не можем да въведем и трета, или да отпадне едната от двете, беше отговорът на Богоев, от който стана ясно, че нищо не е решено окончателно. Самият той заяви, че очаква конкретни предложения от страна на АЗББ, които могат да повлияят на бъдещите решения на комисията.


По-малко и по-големи

 

Най-спешен и сериозен е проблемът с професионализацията на бранша. Изключително много са „случайните“ играчи на застрахователния пазар, говоря за застрахователните посредници на първо място, които не отговарят на европейските стандарти за застрахователен брокераж и рисков мениджмънт. Съответно в тази посока има много да се работи, както по отношение на лицензионния режим на застрахователните брокери, така и по отношение на последвалата им регулация и контрол от КФН, в качеството й на надзорен орган. Тоест искаме много рязко да се вдигне нивото на професионализъм на застрахователните брокери. Към момента има абсолютно „случайни“ фирми от типа „one man show”, които, нито поддържат професионален екип, нито имат елементарни познания в областта на застрахователния брокераж, коментира в интервю наскоро Николай Здравков, управляващ съдружник в „Ай Енд Джи Иншурънс брокерс“ и председател на Българска асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ).
Като начало може да се започне с намаляване нивата на комисионите, което би способствало за естественото отпадане от пазара на тези участници, за които застрахователното посредничество не е основна дейност и които не реинвестират своите приходи в повишаване качеството на предоставяните услуги, е мнението на други представители от бранша. Както в. „Застраховател прес“ вече писа новите по-ниски комисиони по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ вече са факт. Освен застрахователните дружества от продажбата на задължителната полица се издържат още 356 брокера и около 37 000 агента. Твърде много посредници за такъв малък пазар, веднага биха казали някои, други обаче пък биха ги оборили - нека пазарът да реши. Ефектът от тази поредна стъпка вероятно ще бъде съкращаване на служители в офисите на застрахователните брокери и намаляване на работното им време на половин работен ден. Това ще доведе до намаляване на доходите на служителите и техните семейства, а оттам и до намаляване на приходите в бюджета от данъци и осигуровки. Ще намалее и броя на работещите като застрахователни агенти, които ще преминат в други сектори на икономиката поради невъзможност да оцелеят с дохода от тази дейност. Респективно пък ще се увеличат разходите на застрахователните компании за откриване на нови офиси и назначаване на нов персонал - поради факта че ще намалее интереса от продажба на продуктите им от страна на брокерите и агентите.
Застраховките, сключвани през брокери, продължават да се увеличават при спадащ застрахователен пазар, показват данните на Комисията за финансов надзор. Ето защо интерес от ограничаването на техния бизнес чрез редуциране на техния брой имат и самите застрахователи, през офисите на които се сключва все по-малък обем от полици, коментират представители на бранша. Застрахователните компании имат различна дистрибуционна политика, някои залагат основно на работа чрез посредници, а други развиват собствена мрежа.

Любов необяснима

Публична тайна е, че застрахователи и брокери не се обичат, но са принудени да работят заедно. Всеки има обвинения към другия, които не обича да споделя публично. Застрахователите например обвиняват брокерите, че не работят в защита на клиентите си, като им предоставят най-добрите оферти на пазара, а като им предлагат продукта на компанията, от която биха получили най-висока комисиона. Естествено брокерите отричат - според тях това няма как да се случи, защото предоставят на клиентите си всички оферти, а информацията често е достъпна и в интернет. Според застрахователи в момента брокерите са в силна позиция и затова комисионите им растат, тъй като за да достигне лесно и бързо до повече клиенти, полиците се сключват основно през посредник, а не директно в застрахователното дружество. Освен това в сектора често се говори и за брокери, които индиректно са свързани с мениджъри на застрахователни компании, склонни да „преливат” бизнес към тях. От трета страна, стои все по-ожесточената конкуренция между застрахователите, които са готови да направят значителни компромиси в битката си за пазарен дял.

В мътна вода най-лесно се лови риба

Интерес да не им мътим водата всъщност имат и големите брокери, убедени са представители на малките посредници, които откъсват макар и малко парче от баницата. Според тях малкият брокер може да предложи специално внимание на всеки свой клиент, докато големия брокер, поради мащаба на бизнеса си ще се погрижи повече за корпоративния си клиент, отколкото за обикновения гражданин.   
Завишените изисквания към капитала на застрахователните брокери ще доведат до преструктуриране на пазара на посредническите услуги. Малките брокери няма да бъдат в състояние да отговорят на завишените изисквания и ще бъдат поставени пред възможността или да затворят, или да се обединят, или да продължат да работят през някой от големите брокери. Най-шокиращото от промените е това, че тотално ще бъдат погазени правата и възможностите на малкия брокер. Този, който всъщност е най-големия професионален играч в бранша, защото почти всички такива са бивши застрахователи за разлика от големите мултинационални компании, които напълниха офисите си със случайни минувачи и с никакви познания по застраховане, коментира друг представител на бранша, пожелал анонимност. Категорично против съм с промените които предстоят, с равното капиталово и ликвидно изискване, както и с увеличаването на таксите надзор. Ако те станат факт, бъдете сигурни, че регистрацията ми ще бъде преместена в друга страна членка на съюза, където условията са напълно облекчени, допълни той.
Преди да коментираме новите изисквания към брокерите трябва да си изясним основната разлика между тях и застрахователните компании, напомнят представители от гилдията.   Застрахователните компании са тези, които предоставят застрахователи услуги. Това означава, че те създават продукти (застраховките), събират премия и се ангажират при събитие да обезщетят застрахованите за претърпените вреди. Основната дейност на застрахователите е да носят риск. Докато застрахователните брокери са посредници. Те продават застраховки, от името и за сметка на застрахователя. Брокерът може да работи с една, повече или всички застрахователни компании на пазара и сключва вашата застраховка само ако изрично му го възложите. На практика вие го наемате да работи за вас. В замяна на това доверие, той е длъжен коректно да защити вашия интерес. Ето защо според тези представители на бранша няма резон да се въвеждат драстични изисквания към капиталовата адекватност на посредниците. Още повече, че у нас на застрахователните брокери не се възлага ликдация на щети, нито пък получаване на обезщетения от името на клиента.
Всички обаче единодушно подкрепят въвеждането на мерки по посока на завишаване на изискванията към образованието и квалификацията на служителите на застрахователните брокери. Ниската квалификация на служителите е факт, който никой не оспорва. Не е достатъчно човек да седне зад бюрото и да започне да пише полици. Трябва преди това да бъде подготвен много сериозно - теоретично, а практическата подготовка изисква голям период от време. За нея е необходим опит, служителят да се е сблъсквал с достатъчен брой различни казуси. В момента изискването към служителите на застрахователните брокери е да имат средно образование. Законът предвижда брокерът да осигури обучение на своите служители, но това обучение само по себе си не би могло да бъде достатъчно. Така, че определено има глад на пазара за добре подготвен персонал. 


Позиция:
С промените се цели елиминиране на част от брокерите
адв. Ася Аксентиева

Госпожо Аксентиева, как ще коментирате въвеждането на изискването застрахователните брокери у нас да бъдат само капиталови дружества, а началният им капитал да бъде в размер на 100 хил. лв.?
- Считам, че Кодексът за застраховане е изцяло съобразен с Директива 2002/92/ЕО относно застрахователното посредничество и че нищо не налага промени в него. В посочената директива няма изискване застрахователните брокери  да бъдат само капиталови дружества и то с капитал 100 000 лв.

Как въвеждането на тази мярка ще повлияе върху пазара?
- Както на всеки пазар, така и на застрахователния, има конкуренция, като тя е особено изострена на брокерския пазар, предвид големия брой вписани в регистъра по чл. 30 от Кодекса за застраховане застрахователни брокери. Струва ми се, че предложените промени са подсказани на Комисията за финансов надзор от част от участниците в този пазар и че се цели именно елиминиране на част от брокерите. Не е тайна, че застрахователите също ще имат икономическа изгода от такова нормативно решение, очаквайки тези от брокерите, които не отговорят на новите условия, да подпишат договори за агентство с дружествата, с които е пребладаващата част от работата им (а това означава обвързаност и по-ниски комисиони възнаграждения).
Целеното ще бъде постигнато - брокерите ще намалеят, може би наполовина. Дори ако се даде възможност капиталът  да бъде внесен не веднага, а в рамките на известен период от време, той пак би бил непосилен за голяма част от брокерите. Друг е въпросът дали това ще се отрази положително на пазара като цяло. Считам, че в условията на криза, дейността в сектора следва да се стимулира, а не да се ограничава. От друга страна - основната и единствена цел на регулацията в областта на застраховането е осигуряване на защита на интересите на потребителите на застрахователни услуги. В Кодекса за застраховане е посочена и друга цел осигуряването на стабилен, прозрачен и ефективен пазар, но тази цел е подчинена на първата - интересът на потребителите и обществото. Питам се в чии интерес е и какво налага елиминирането на брокер-едноличен търговец, който например:  работи професионално, с клиенти, които му имат доверие от години,  прави 100 - 200 000 лв. годишен премиен приход и е избрал за защита на клиентите си работа с клиентска сметка?  Аз повече бих се доверила на такъв брокер, от който мога да очаквам специално внимание, отколкото на  брокер, които поради големината на бизнеса си ще се погрижи повече за корпоративния си клиент, отколкото за мен. Затова смятам, че ще бъдат нарушени правата на част от потребителите. Ще се затрудни достъпът им до застраховане, вследствие на което е възможен и спад в приходите. От друга страна не мога да си обясня - защо му е на това правителство по този начин да ограничава правото на труд на още, засега работещи и издържащи се хора. При това нашите брокери се държат от застрахователите далеч от процеса на ликвидация на щети. На колко от брокерите са възложени функции по ликвидация? Плащат ли застрахователите обезщетения и застрахователни суми чрез брокерите? Тогава (при условие, че има клиентска сметка и застраховка), защо е  необходим такъв капитал?

Какво казват европейските директиви, регламентиращи застрахователната дейност по този въпрос и фигурират ли някъде в тях подобни изисквания? Каква е практиката в другите страни членки на ЕС?
- Съгласно Директива 2002/92/ЕО относно застрахователното посредничество, застрахователните посредници трябва да отговарят на няколко условия: да са правоспособни физически или юридически лица, да притежават знания и способности, определени  от държавата членка по произход на посредника (тук именно биха могли да се направят промени към завишаване на изискванията), да имат чисто съдебно минало и добро име, да притежават застраховка за посочена в Директивата сума и да гарантират способността си за прехвърляне на получената от тях застрахователна премия на застрахователя или платеното от застрахователя застрахователно обезщетение или възстановена застрахователна премия на застрахованото лице. Директивата посочва три възможни форми, от които в националните законодателства могат да се приемат една или повече от една, а именно: 1. законови разпоредби или договорни клаузи, съгласно които паричните суми, платени от клиента на посредника се третират като платени на застрахователя, а паричните суми, платени от застрахователя на посредника не се третират като платени на застрахования, докато не бъдат получени от него; 2. финансов капацитет, възлизащ по всяко време на 4% от сумата на получените застрахователни премии, но не по-малко от 15 000 EUR; 3. познатата на всички ни клиентска сметка.
Знам, че предвид разликите в практиката на страните от Европейския съюз, приемането на въпросната директива беше свързано с много обсъждания и дълго отлагано приемане, като страните членки следваше да съобразят законодателствата си до 15.01.2005 г. (нашият Кодекс за застраховане, в сила от 01.01.2006 г. изцяло е съобразен с нея).  В другите страни от ЕС, за разлика от нашата,  бизнесът работи в условията на правна сигурност и промените, ако такива се налагат са предварително известни и одобрени от всички страни за които се отнасят.

Каква е вашата позиция относно указанията на Комисията за финансов надзор с които се забранява застрахователните брокери да сключват консултантски договори с физически или юридически лица, с предмет на договора извършване на дейност по намиране, привличане или консултиране на клиенти на застрахователния брокер при сключването на застрахователни договори от различен вид?
- Имам категорично становище по въпроса за забраната за наемане от брокерите на лица, с предмет на дейност по намиране, привличане и консултиране на клиенти на застрахователния брокер. Още в Закона за застраховането съществуваше разпоредба, която гласеше, че „Застрахователният агент не може да работи за застрахователен брокер”. Тогава участвах в разработването на закона и със сигурност мога да кажа, че смисълът на този текст е да забрани на лица, вече станали агенти на застраховател,  да работят за брокер, а не да забрани на брокерите да наемат лица по граждански договори. Разпоредбата е възпроизведена в КЗ, но и в него няма записана забрана за брокерите да наемат лица по граждански договори за осъществяване на дейността си.  КФН на практика дописа закона с указания, с което още повече затрудни работата на брокерите. Считам, че именно този проблем следваше да намери разумно нормативно решение, вместо да се създават още пречки.

Не по-малко дискусионен е и въпросът с таксите надзор, които ще бъдат увеличени от 1 хил. лв. на 5 хил. лв. Според доклад на Световната банка остарялата нормативна рамка, слабата институционална структура и отсъствието на правителствена политика при определянето на държавните такси са довели до неконтролируем ръст на таксите, които са нараснали с цели 60 % за периода 2003-2008 г. Някои държавни такси са толкова високи, че вредят на конкуренцията, се изтъква още в доклада като се посочва, че България би трябвало да съсредоточи усилията си за намаляване на времето и разходите на фирмите, които са принудени да ги дават, за да изпълнят различни регулации. Доколко адекватно според вас е повишаването на тези такси предвид препоръките на Световната банка?
- Напълно споделям изводите, направени от Световната банка относно регулаторните режими и неконтролируемия ръст на таксите. Специално таксите по чл. 27 от ЗКФН, включително таксите за вписване и осъществяване на общ финансов надзор на застрахователните брокери са достатъчно високи и не се нуждаят от преоценка. Увеличаването на таксите наистина би ги превърнало във вредни за бизнеса. Вредни за бизнеса са и самоцелно налаганите и прекомерни санкции, в някои случаи за дребни нарушения.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

коментари

Much thanks! It a awesome website!

http://fr.musclemass.space/

0 Brianrew 2020-01-14 22:56 #2

Цитиране | Докладвай на администратор

Pożyczki prywatne warszawa, aktualne prywatne ogłoszenia kredytowe.

Od dawna można zobaczyć w różnych stronach ogłoszenia typu : Dam pozyczkę prywatną również przez internet.

Teraz to całkiem powszednie ogłoszenie umożliwiające znalezienie pożyczki prywatnej. Pożyczki prywatne wpisały się już w rynek finansowy na stałe.
Odszukanie właściwej pożyczki prywatnej wbrew pozorom nie jest bezproblemowe.

Należy użytkować z stron, które skupiają się na zamieszczaniu ogłoszeń od prywatnych pożyczkodawców.

Jednym z większych serwisów ogłoszeniowych, w którym prywatni inwestorzy mogą zamieszczać własne ogłoszenia jest pozyczka-ogloszenia.pl - Kredyt prywatny ogłoszenia

Strona pozyczka-ogloszenia.pl promuje bezpieczne pożyczki gotówkowe od prywatnych inwestorów na dowolny cel, bez zaświadczeń o zarobkach i dochodach. Można w nim znaleźć pożyczki pod weksel oraz zastaw auta, mieszkania, domu lub dowolnej nieruchomości.

Pożyczka prywatna na dowód charakteryzuje się w znacznym stopniu prostszą procedurą niż kredyt bankowy jakkolwiek z reguły wymagane jest jakieś zabezpieczenie np. w postaci weksla lub zastawu.

Sprawdzaj za pośrednictwem pozyczka-ogloszenia.pl aktualne propozycje na pewne pożyczki gotówkowe od osób prywatnych.
Bezpłatna pożyczka w viasms

0 Inosesosis 2019-10-11 15:19 #1

Цитиране | Докладвай на администратор

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Юни 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Вход потребители