Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
06-10-2011

Отварянето на границите увеличи щетите драстично

Дайте вашата оценка
(1 гласували)
Атанас Табов, председател на НББАЗ Атанас Табов, председател на НББАЗ

При фалита на ЗК „Хилдън“ НББАЗ изплати обезщетения в чужбина за повече от 1 млн. евро
 
Господин Табов, бихте ли представили системата „Зелена карта“ и Съвета на бюрата?
 - Системата „Зелена карта“ съществува вече повече от 60 години. Това е изключително динамична структура, създадена с една цел - да защитава и гарантира пострадалите при ПТП граждани, така че да бъдат максимално удовлетворени за причинените им вреди. Тя продължава да се развива и се сблъсква ежедневно с множество предизвикателства и проблеми.  Една от ключовите роли на Съвета на бюрата е да следи, регулира и подобрява финансовата стабилност на своите членове - 45 държави, чрез своите национални бюра. Стабилността на бюрата е изключително важна от гледна точка на финансиране, организиране,  изграждане на връзките между тях и техните членове, както и връзката между бюрото и държавните власти. Националните бюра са организации с нестопанска цел, освободени от държавно влияние, неполитически структури, които поддържат тясна връзка с надзорните органи. В историята на системата, както и към настоящия момент сме свидетели на това как фалитът на застрахователни компании оставя задължения за изплащане на обезщетения, а тези задължения в повечето случаи представляват огромни суми и процесът отнема много време. Ако една застрахователна компания не е в състояние да изплаща задълженията си своевременно, то отговорността се прехвърля към съответното бюро, респективно върху неговите членове. Съгласно действащите правила и директиви в системата  националното бюро на пострадалата страна има възможността да изпрати съответното искане към бюрото на изплащащата страна, което следва да изплати сумата в съответния регламентиран срок. Ако впоследствие национално бюро не получи парите от застрахователната компания, това означава то да бъде финансирано на солидарна основа.
На българския пазар съществуват 17 застрахователни компании, които продават задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. Всички те лежат върху тази основа. Конкуренцията е важен фактор във всяка професионална дейност, но не може да има конкуренция без сътрудничество и тя да бъде в нормални граници. Само за пример: при фалита на ЗК „Хилдън” (бивша „Юпитер”) НББАЗ изплати обезщетения в чужбина за сметка на ЗК „Хилдън” повече от 1 милион евро.

Как се осъществява мониторингът и контролът от страна на Съвета на бюрата върху системата „Зелена карта”?
 - В Съвета на бюрата съществува специален комитет за мониторинг. Комитетът ежедневно се занимава с всички въпроси, свързани с наблюдение върху работата на бюрата, презастрахователната програма, както и поддържане на финансовата стабилност на членовете на системата. Една от функциите му е своевременно да идентифицира потенциално финансово слабите бюра и да предприема мерки за подобряването на тяхната стабилност, следи за финансовата дисциплина и сроковете на изплащане. Неизпълнението на финансовите задължения на едно бюро съгласно разпоредбите на вътрешните правила, мониторинговият комитет може да предложи на Управителния съвет на Съвета на бюрата, а на по-късен етап и на Общото събрание да бъдат наложени санкции, които освен в парично изражение, например банкови гаранции и финансови глоби, могат да бъдат и изключително драстични, като временно или пълно прекратяване на членството на бюрото в системата.

Как се отрази присъединяването на РБългария към ЕИП по отношение на „Гражданска отговорност“ и свързаните с това щети?
 - Отварянето на границите след присъединяването на България към Европейския съюз логично доведе до увеличаване на трафика. Съответно увеличиха се щетите в чужбина с участието на МПС с български регистрационни номера, както и тези на територията на Република България по вина на МПС с чужда регистрация. За сравнение броят на регистрираните щети в чужбина с участието на български МПС за 2006 г., т.е. преди присъединяването на България към ЕС, е 3322 бр., а за 2010 г. - 13 830 бр., което представлява четирикратно увеличение. Респективно броят на регистрираните щети за територията на България по вина на чужди МПС е нараснал от 502 бр. за 2006 г. на 938 бр. за 2010 г.
С отпадането на граничния контрол за проверка на застраховка „Гражданска отговорност“ много български граждани тръгнаха из Европа без сключена застраховка. Това неизбежно доведе до увеличение на щетите, причинени от такива МПС. За сравнение през 2008 г. са регистрирани 191 бр. щети, платени 250 081 евро, за 2009 г. техният брой е 286 за сумата от 611 099 евро, за 2010 г. - 360 бр., платени 614 771 евро, заведени към 30.09.2011г. - 361 бр., платени 550 000 евро.

Как от ваша гледна точка ще коментирате проблема България - Румъния по отношение покупката на МПС втора употреба от румънски граждани, които не ги пререгистрират в Румъния и продължават да ги карат с български регистрационни номера.
 - Последните няколко месеца броят на застрахователни събития, причинени от румънски граждани с МПС с българска регистрация на територията както на Румъния, така и на други държави членки на Европейския съюз, се увеличи неимоверно много. Претенциите по тях, като абсолютни суми, непрекъснато нарастват, а с това и проблемите по плащането на щетите.
Голям брой МПС с българска регистрация втора употреба се купуват от румънски граждани, които напускат страната с български регистрационни номера и договор за покупко-продажба или само с пълномощно от предишния собственик. Румънските граждани не извършват пререгистрация на тези МПС. За такива автомобили, които притежават валидни едногодишни полици „Гражданска отговорност”, издадени от член на НББАЗ с еднократно платена премия съгласно българския Кодекс за застраховане, отговорността е на българския застраховател. Той е в риск през целия период на валидност на застраховката. Същият трябва да плаща всички щети, настъпили на територията на ЕС с този автомобил, който носи български регистрационен номер, независимо с каква националност е шофьорът. В противен случай българското национално бюро в съответствие с Многостранния гаранционен договор (MGA) ще плати щетата и ще поиска възстановяване на сумата от този застраховател.

Как оценявате проведената конференция между представителните институции на България и Румъния по този проблем?
 - Считаме, че проведената международна конференция беше доста ползотворна с оглед решаването на проблема с нарасналата честота на застрахователни събития, причинени от румънски граждани с МПС с българска регистрация на територията както на Румъния, така и на други държави членки на Европейския съюз. Този проблем ескалира и засега не намира институционално решение нито от българска, нито от румънска страна. Лошото е повече за българската страна, тъй като големите разходи по щетите са на българските застрахователи, сключили застраховка „Гражданска отговорност“, а тези, които остават без застраховка, но с български регистрационни номера са в тежест на българския Гаранционен фонд. По този начин се разрешава да изтича български капитал извън страната чрез изплащане на щети в големи размери, покриващи отговорността на чужди шофьори, в случая румънски, без да са постъпили вноски от тези МПС в Гаранционния фонд.
Целта на тази конференция, организирана от българските и румънските заинтересовани страни, бе да се повдигне обществен дебат и широко медийно отразяване,  за да може отговорните държавни институции от двете страни да вземат спешни мерки и извършат необходимите законодателни промени за решаването на този проблем.
Не трябва да се допуска чуждестранно лице, закупило МПС от България, да излиза, без да му е подменен българският регистрационен номер с временен такъв.
В Германия например МПС, сменили собствеността си, напускат страната само с временен транзитен номер със срок на валидност 30 дни.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

коментари

Propecia Famosas https://apcialisle.com/# - buy cialis daily online Cialis 20 Gramos cheapest cialis 20mg Best Buy Propecia

0 StevMase 2020-04-16 11:24 #24

Цитиране | Докладвай на администратор

Keflex Decrease https://buyciallisonline.com/# - Cialis Propecia Where To Buy Big Discounts Cialis Viagra Kaufen Cialis

0 StevMase 2020-04-11 01:43 #23

Цитиране | Докладвай на администратор

Keflex Abscessed Tooth https://apcialisle.com/# - is generic cialis available Viagra Fettes Essen Cialis Cheapest 5mg Cialis

0 EllErossy 2020-04-02 09:27 #22

Цитиране | Докладвай на администратор

Amoxicillin For A Sinus Infection https://buyciallisonline.com/# - cialis generic cost Propecia Torsion Testicular Cialis Propecia Apeplus

0 EllErossy 2020-03-29 12:27 #21

Цитиране | Докладвай на администратор

MEN AND WOMEN R01 DE-11389-01 PATHOGENESIS OF ORAL ULCERS IN OF AIDS--PHOTOGRAPH READING CENTER R01 EY-08082-06 HIV-1 AND GENERAL CLINICAL RESEARCH CENTER - ORAL YEAST INFECTION IN
yeast infection

0 Dalanozend 2019-12-19 23:22 #20

Цитиране | Докладвай на администратор

A comprehensive Physical Therapy assessment performed in order to determine if there are any physical needs for you to address immediately to avoid more serious issues in the future.
physiotherapy in neuro conditions

0 MongolCog 2019-12-17 12:55 #19

Цитиране | Докладвай на администратор

Stomach cramps, nausea, vomiting, dharma, fatigue. in kitchen than eating haram foods . While a nutritionists reaction may seem extreme, the fact is that these are not "real" foods. . It is the time of the Morning Prayer. . If you eat haraam food, this will cause your duaa to be rejected, hence it was reported in a hadeeth.
nausea in the morning

0 Bardachot 2019-12-09 23:36 #18

Цитиране | Докладвай на администратор

Those airline miles, rewards and cash back are a way to keep you in debt longer. You may have heard that paying online with a credit card is safer, so thats a
ways to make money

0 DelicZer 2019-12-05 23:47 #17

Цитиране | Докладвай на администратор

How to get food coloring off skin 13-08-2015 В· Le siГЁge auto Г©volutif Pallas M-Fix Selling car in bc Causes of Short Term Memory Loss. . of any age, and may cause symptoms like fever, swollen throat and white patches on the throat. .. Often, an infected ingrown hair starts as a red bump that appears swollen and itchy.
itchy red patches on skin spreading

0 RomondoKeer 2019-11-28 01:26 #16

Цитиране | Докладвай на администратор

B. Plantar fibromatosis (Ledderhoses disease) Mesenteric fibromatosis in Gardners syndrome .. Zlotecki RA, Scarborough MT, Morris CG, Berrey BH, Lind.
ledderhose disease

0 Bodikap 2019-11-25 21:57 #15

Цитиране | Докладвай на администратор

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Юни 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Вход потребители