Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-
23-02-2012

16 хил. автомобила без Гражданска спрени от движение

Дайте вашата оценка
(1 гласували)
Главен комисар Антон Антонов, началник-отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Охранителна полиция” в МВР Главен комисар Антон Антонов, началник-отдел „Пътна полиция” при Главна дирекция „Охранителна полиция” в МВР
Господин Антонов, приемете моите поздравления за намалелия брой на загиналите хора при пътнотранспортни произшествия. На какво се дължи този факт и какво още според вас следва да се направи, за да се развие и в бъдеще тази тенденция?
- Контролната дейност е елемент от цялата среда по осигуряване на безопасност на движението. Миналата и по-миналата година се извърши доста работа по пътната инфраструктура, а именно по обезопасяване на някои от участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия. На следващо място има известно намаление на потреблението на горива спрямо потреблението преди кризата. Има и известно намаление на трафика като цяло. Не бих могъл да кажа кой от всички тези фактори е повлиял в най-голяма степен за намаляване на броя на загиналите при пътнотранспортни произшествия.
Не е за подценяване и фактът, че от миналата година стартира и т. нар. „електронен фиш”, който даде възможност на практика нарушителите да инвестират в собствения си контрол. Парите от наложените глоби отиват за инвестиране в нови камери и електронни устройства.
Както знаете, за нарушения, установени с атоматизирани технически средства, се изготвя електронен фиш. Констатирайки нарушението със снимка, от снимката се извличат данните за собственика му по регистрационния номер на автомобила и служителят въвежда в системата за обработка на фишове и плащанията по тях и  самия електронен фиш. След това с писмо, с обратна разписка, електронният фиш се изпраща на собственика, който има възможност в 14-дневен срок или да декларира кой е управлявал превозното средство, или да си плати глобата. Тези, които платят глобата си в срок, ползват отстъпка от 30%. Смело мога да кажа, че 65% от наложените глоби са платени. Всички електронни фишове са серия „К”, идва от камери. Разбира се, това е направено за улеснение на гражданите.
Между другото, това, което наравиха Гаранционният фонд и Комисията за финансов надзор за пътната безопасност също трябва да се отчете, тъй като благодарение на партньорството и проектите, които бяха реализирани, се постигна тази положителна тенденция. Със средства от Гаранционния фонд се закупиха камери и уреди за установяване на употребата на алкохол и наркотици от водачите на моторни превозни средства. В резултат само за 6-7 месеца на 2011 г. са наложени над 250 хиляди санкции, което е ръст от 30% спрямо 2010 г. Така че работим в партньорство, за да постигнем по-висока сигурност по пътищата.

Какво показват проверките на „Пътна полиция” - каква част от проверените водачи не притежават сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите?
- При проверка на пътя по-голямата част от водачите имат задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Факт е, че през миналата година се наблюдава известен ръст на установените нарушения на водачи, които са били без „Гражданска отговорност”. Ако през 2010 г. тези случаи  са били около 15 - 16 хил., то през 2011 г. са 24 184, като при четиридесет случая това е констатирано при пътнотранспортно произшествие. Наложени са принудителни административни мерки на около 16 хил. водачи по чл.171 от Закона за движение по пътищата, който предвижда, че ако автомобилът няма „Гражданска отговорност”, същият се спира от движение
Миналата година въведохме и т.нар. „широкообхватен контрол”. Чисто статистически от един поток от 500-600 автомобила, които преминават през една отсечка, ако работим с двама служители, вероятността да установим един нарушител от потока е по-малка, отколкото ако спираме автомобилите и проверяваме на групи. Това означава, че предвидените служители за обслужване на дадено трасе се подреждат със задачата да проверяват определени документи. Има група за налагане на наказания, има и подвеждаща група. Част от потока се хваща като цяло и се вкарва в обекта, в района на този контрол. Едновременно се проверяват седем или осем автомобила по определените показатели. Ако има някой, който е нарушил, се насочва към групата за налагане на санкцията. Останалите се пропускат и се вкарва следващата група.
Първоначално широкообхватен контрол беше приложен за проверка ползването на обезопасителни колани. Бяха проверени в рамките на един час около 380 автомобила и бяха наложени 10 - 15 санкции. Този резултат не би могъл да се постигне, ако същите хора бяха работили по единичен способ. Знаете, че при единичния способ съществува и елементът на корупционна среда, тъй като наличието или липсата на „Гражданска отговорност” и колан няма как на този етап да се документира с техническо средство, въпреки че вървим и в тази насока - пускаме първите четири камери, които ще работят по горещи списъци. Какво представлява уредът - камера с модул за обработка. В модула се вкарва т. нар. „горещ списък - автомобилите, които нямат „Гражданска отговорност”. Както знаете ние предоставяме данни за регистрираните превозни средства, а в Гаранционния фонд се съхраняват данните за тези, които имат валидна полица. Разликата от двата масива генерира тези, които нямат застраховка „Гражданска отговорност”. Вкарвайки този масив в техническо средство, преминавайки регистрационния номер пред обектива, софтуерът намира регистрационния номер, разчита го, сравнява го със списъка и съобщава на служителите дали този автомобил има „Гражданска отговорност”. Това може да се използва и за различни други нарушения. Защо не и за неплатени глоби и т.н.

Как налагате принудителната административна мярка спиране на автомобила от движение при липса на застраховка „Гражданска отговорност”?
- За момента това е проблем, тъй като лицето, което може да подпише заповед за налагане на принудителна административна мярка, а именно спиране от движение, не е на пътя освен в случаите на широкообхватен контрол. Заповедта се подписва впоследствие. И ако ви прави впечатление, принудителните мерки са по-малко от наложените наказания, което означава, че след трите дена от установяване на нарушението водачът е представил валидна полица и не може да му се наложи принудителната административна мярка. В следващите няколко месеца ще се опитаме да сведем нивото на заповедта на малко по-ниско ниво,  да не се налага началникът да подписва тази заповед, а инспекторът, който е началник на служителите на пътя. Така че да може веднага и на място да се налага принудителната мярка на тези водачи.

Има множество автомобили, които не се движат, стоят паркирани по дворове и пред блокове, но не са спрени от движение. Законът изисква за тях  да има сключена застраховка, факт е, че много малка част от тях имат полица. Съществува ли механизъм, по който „Пътна полиция” да осъществи контрол и да наложи санкции в тези случаи?
- С изменението на Наредба № I-45, което още не е влязло в сила, сме предвидили възможността гражданин, който реши по собствено желание поради липса на „Гражданска отговорност”, да може да спре автомобила си от движение, при условие че автомобилът му е технически изправен. Пускането в движение впоследствие става с представяне на валидна полица „Гражданска отговорност”.
Практиката показва, че обичайно около януари има един спад на автомобилите със задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Въпреки че темпът е положителен. Обичайно през летните месеци, когато повечето хора решават да ползват превозните средства, сключват застраховка „Гражданската отговорност”. Ако застраховката им изтича септември - октомври обаче не я подновяват. С този текст на наредбата желаем да дадем възможност гражданинът сам да си наложи принудителна административна мярка, а не ние да му я налагаме. Тъй като, съгласете се, че няма как да се осъществи контрол на паркираните превозни средства покрай блоковете.

Да, така е. А те вероятно са доста...
- За миналата година спрените от движение автомобили са 52 хиляди.

Какво показва статистиката за пътните произшествия през 2011 г.?
- В пътни произшествия през 2011 г. са загинали 657 човека. Тази цифра за последните три години е добра, но сравнено с общата европейска практика - не е достатъчно. В Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на РБългария за периода 2011-2020 г. сме заложили един доста рязък спад на загиналите в пътнотранспортни произшествия, но с конвенционални мерки, без нови технологии това няма как да стане. С други думи, знаете ли защо в Египет пирамидите са строени с 3 млн. роби, ами защото са нямали фадроми. И нашето е същото - липсата на автоматизирани средства се опитваме да компенсираме с хора. Разбирате, че хората не могат да направят такъв контрол. Всяка една камера работи по 24 часа в денонощие, особено стационарните, и ефектът е видим, хората са дисциплинирани. Горе-долу 30% от водачите, които се водят на отчет, извършват една значителна част от нарушенията. Докато един шофьор, който е със сравнително  невисоки финансови възможности, рядко си позволява да наруши правилата на движение. И дори да ги наруши, то е еднократно, плаща една глоба, взема си поука и продължава оттам нататък в правилната посока. Докато хората, които масово нарушават, са доста малка част от общия обем на водачите. В близките години се надяваме с мерките, които сме предприели, да принудим и тези хора да спазват правилата. При всички положения това няма да стане за една или две години. Стратегията предвижда монтаж на този етап на 174 стационарни уреда, така че да обхванем скоростта по „черните” точки, т.нар. black spot участъци - места, където степента на нарушаемост е висока.
Контролът бива два вида - ефективен и превантивен. Превантивният контрол е, когато имаме участие на служител. Ефективният е с автоматизирани уреди. Ние сме се насочили към ефективния контрол.
От средата на 2011 г. с въвеждането на електронната полица сме разпоредили при всяка една проверка, стига да има възможност, чрез дежурната част да се прави и справка в страницата на Гаранционния фонд дали превозното средство има валидна застраховка. Освен това предвиждаме с пускането на централизираната система за административно-наказателна дейност всяко едно превозно средство, което влиза в тази система, автоматично да се проверява дали има налична застраховка „Гражданска отговорност”.
Между другото, имаме доста случаи, при които съдът приема за достоверна информация снимките на автомобили без „Гражданска отговорност”. Даже наскоро ми попадна една преписка - моторист, който преминава през камера, служителите са му написали акт, защото моторът не е имал застраховка. Той е обжалвал, стигнал е в съда и съдията е потвърдил акта, което означава, че това е правилният подход за хората без „Гражданска отговорност”. От една страна, имаме информация в реално време от масива на Гаранционния фонд и от друга страна, снимка. Защо по тази снимка да не санкционираме и хората, които нямат „Гражданска отговорност”.

Преди време от Комисията за финансов надзор обявиха, че се предвижда вариант вашите служители на пътя да могат да изпратят SMS-запитване към системата на Гаранционния фонд и съответно да получат информация за това дали конкретният автомобил има валидна застраховка...
- Не знам дали SMS-ът е най-удачният вариант. По-скоро трябва да се върви на вариант, в който имаме електронно устройство, чрез което на пътя да може да се извършва проверката. Между другото, работи се и в тази насока, инициативата е на Гаранционния фонд. 

На каква фаза от своето развитие е проектът за установяване наличието на валидна застраховка „Гражданска отговорност” чрез технически средства на пътя?
- Първите четири автомобила са оборудвани. Те са в областните дирекции, които са със сравнително лоши показатели по отношение на „Гражданска отговорност” - Кюстендил, Благоевград, Пазарджик. Чрез стационарни уреди ще се контролира и изходът на София. На едно от КПП-тата ще има  камери, които ще следят изходящия поток и ще се сравнява в базата данни дали конкретният автомобил има „Гражданска отговорност”. По снимката впоследствие ще налагаме санкции за констатирани нарушения. Надяваме се да успеем да реализираме това и на последния тунел на магистрала „Люлин”. Така че да хванем и двете направления.

Преди време на съвместна пресконференция с Комисията за финансов надзор отбелязахте, че е в ход реализацията на централизирана система за административно-наказателна дейност, чрез която постфактум всеки началник ще може да провери дали служителите са проверили на пътя в пълния обем превозното средство и дали това превозно средство е имало „Гражданска отговорност“ по време на проверката. Като елемент от тази система се предвиждаше и модул за проверка на наличието на „Гражданска отговорност“ в реално време. На какъв етап е проектът?
- Точно така. Проектът е на тестова фаза. Менюто е почти идентично (показва централизираната система). Имаме попълване на фишове и актове, принудителни мерки, наказателни постановления, присъди, автоматични процеси. Оттук ще се зарежда файлът, който ще идва от Гаранционния фонд. През системата ще можете да си платите и глобата за съответното нарушение, по- нататък евентуално ще се използва и за т.нар. опция „бонус - малус”. Но при всички положения не ми се струва, че е много удачно това да се случва по точките на водачите, както се коментираше. Тъй като е спорно от кого се управлява един автомобил. Покрай тези автоматични процеси установихме, че поне 30%-40% от автомобилите в страната не се управляват от собственика. Така че в този случай, ако изхождаме от това, че „Гражданска отговорност” е към автомобила, ще търсим точките на даденото лице. Има много автомобили, които са регистрирани на възрастни хора. А те обичайно нямат нарушения. В същото време обаче се управляват от 18-20-годишния внук, който е в рисковата категория. Така че по отношение на „бонус - малус” може би трябва да се вземат предвид настъпилите пътнотранспортни произшествия със съответния автомобил. Как например ще се приложи системата „бонус - малус” за лизинговите автомобили и за тези, собственост на фирми?

Какво е вашето мнение за неотнемането на контролни точки в много от случаите, при които нарушенията са установени с автоматично техническо средство?
- Само за скорост не се отнемат контролни точки, тъй като там разчитаме на един икономически термин - икономия от мащаба. Не да хванем един и да му наложим максимална глоба, а да обхванем максимален брой водачи, да установим максимален брой нарушения. Дори санкцията да е по-ниска, но по-често да се случва това нещо. Ако ви прави впечатление повечето хора взеха да се съобразяват и карат по-бавно. Целта на автоматизирания контрол за скорост е не да налагаме санкции. Нали ако търсим максимален брой санкции, ще хванем един и ще му наложим 2000 лв. глоба. Идеята е постепенно и поетапно снижаване на средната скорост. Така че да се намали средната скорост, тъй като 50% от катастрофите са вследствие на несъобразена скорост.

Не мислите ли, че по този начин държавата прави негласно изявление, че приоритет за нея е основно събирането на глоби и който може да плаща, може да нарушава правилата, без да е заплашен от друг тип наказание?
- Прощавайте, обаче с електронния фиш имаме глоби по 900-1000 лв. Аз не знам колко богат трябва да е този човек, за да извърши пет нарушения от София до Варна. При положение че глобата му може да стигне 1000 лв. Санкцията е доста висока. Освен това има разпоредба за повторност. В градските райони има доста сериозна санкция за водач, който превиши максимално допустимата скорост с над 50 км/ч. Там не върви на електронен фиш. Отиваме на административно производство със санкция, с лишаване от право на управление. Разберете, че европейската практика е такава, ако желаем да направим пътища такива, каквито са в Европа, пътят е този. Електронизация, масови глоби без лишаване от право на управление. Защото хващаме 10 човека, вземаме им книжките, лишаваме ги, налагаме им една глоба и в общи линии те продължават да си карат и да си извършват нарушения, нали така? Ако плати 10 пъти и има налична книжка, някои от тях ще се замислят. Ще има повече възпитателен ефект.

Преминали ли са обучение и какво е то служителите на „Пътна полиция” за успешно разпознаване и предприемане на необходимите действия в случай на констатиране на неистински полици, стикери и контролни талони по застраховката „Гражданска отговорност”?
- В рамките на учебната година има четири или пет теми, които са свързани с „Гражданска отговорност”. Учебната година се провежда от септември до май, а през юни са изпитите. Всеки един служител е задължен да мине през това обучение, тъй като няма как да налага административни мерки. Така че не само служители от „Пътна полиция” проверяват за наличие на валидна „Гражданска отговорност”. Всеки полицай трябва да може го прави.

Как се извършва проверка за наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност” за автомобилите с регистрация в други страни членки на Европейския съюз?
- За съжаление там има определен проблем предвид на това, че водачите, които са от Европейския съюз, документите им са на английски. Повечето от служителите, работещи по основните пътни артерии, където преминават чужденците, са преминали, или поне се надявам да са преминали, курс по английски език.

Чести ли са случаите на регистрирани в България автомобили, за ползватели на които се посочват чуждестранни лица, което предполага голямата вероятност тези автомобили да се управляват в други държави членки на ЕС с българска регистрация?
- Имаше такъв проблем с Румъния, но мисля, че към този момент проблемът не трябва да е толкова голям. На всеки два месеца се прави файл, в който всичките автомобили, които са с предстояща собственост на граждани от Румъния се изпращат в полицейската служба в Румъния. Румънските колеги предприеха доста сериозни мерки както за застраховка „Гражданска отговорност”, така и за технически преглед. Голяма част от тези автомобили ми се струва, че вече се пререгистрират.
От друга страна, ние у нас чрез автоматизираните уреди прихващаме номера на нарушителя и започваме да търсим собственика. Той ни показва договора, в който пише, че собственик е румънски гражданин. Цялото писмо се окомплектова и през консулски отношения се изпраща в службата в Румъния, където пътна полиция да издирва извършителя. Отделно оттам принуждават това лице да пререгистрира автомобила. Трябва да ви кажа, че по отношение на регистрацията и отчета на МПС идват едни доста обемисти папки с български автомобили, които са пререгистрирани там. Според мен този проблем ще отшуми.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Добави коментар

Защитен код Обнови

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Обират най-малко по десет апартамен…

Всеки ден се обират най-малко по 10 апартамента само в София, показват данни на МВР. ...

Ср, 29.02.2012, 19:46

Нова застраховка от Алианц

Специална застраховка „Сейф кард“ към промоционалната си пролетна оферта за банкови к...

Ср, 29.02.2012, 18:15

Prudential се готви да избяга от So…

Най-големият застраховател във Великобритания, компанията Prudential, обмисля да изве...

Пн, 27.02.2012, 19:02

Samsung Life ще купува азиатската I…

Samsung Life Insurance Co., най-големият животозастраховател в Южна Корея разглежда в...

Пн, 27.02.2012, 18:59

AXA с 57% ръст на печалбата

Френската  AXA Sa, вторият по капитализация застраховател в Европа, е увеличил чистат...

Сб, 18.02.2012, 00:02

Печалба на Aegon е паднала четири п…

Холандският застраховател Aegon NV, собственик на американската застрахователна компа...

Сб, 18.02.2012, 00:01

Печалбата на MetLife Inc. е скочила…

MetLife Inc., най-голямата в САЩ компания в областта на животозастраховането, рязко е...

Пт, 17.02.2012, 16:44

Франция разреши късите продажби на …

Френският регулатор на финансовия пазар (Autorite des marches financiers, AMF) махна ...

Пт, 17.02.2012, 16:43

Hannover Re ще отчете по-голям прих…

Чистият приход на годишна база на третата по големина презастрахователна компания в с...

Пт, 17.02.2012, 16:41

Moody's понижи рейтинга на пет заст…

Международната рейтингова агенция  Moody's Investors Service понижи рейтинга за финан...

Пт, 17.02.2012, 16:35

Календар

« Юни 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Вход потребители