Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Важно е да знаете
A+ R A-

Важно е да знаете (5)

Когато човек тръгва на дълъг път, никога не може да предвиди дали няма да го сполети беда. Така пътуването зад граница дори за седмица крие рискове и може да вгорчи дните на пострадалите. Факт е, че когато човек излиза в отпуска, едва ли би искал да мисли за опасностите, които го застрашават. И въпреки че туристическите оператори традиционно включват застраховките за пътуване към предлаганите пакети, потребителите рядко се интересуват от конкретните условия по договора. За съжаление обаче, тази небрежност може да ви излезе скъпо. Дори сравнително невинни неприятности като грип, хванат в чужбина, заплашва сериозно портфейла ви, ако не разполагате с необходимото застрахователно покритие.

По силата на европейските регламенти българските граждани, които са здравноосигурени и са с непрекъснати права по Закона за здравното осигуряване, когато посещават страни от Европейския съюз, имат възможност да ползват спешна и неотложна медицинска помощ, разходите за която се покриват от Националната здравноосигурителна каса. За целта е необходимо здравноосигуреният да си е извадил европейската здравна карта. Въпреки това здравната карта не отменя застраховката „Помощ при пътуване” в чужбина. В сравнение с европейската здравна карта застраховката предлага значително по-широк обхват на покритие на направените разходи за лечение, като включва освен разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, също и транспортни разходи от мястото на злополуката /заболяването/ до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и разходи за репатриране. Освен това здравната карта важи само в държавните и общински болници, докато застраховката покрива ползваната помощ и в частни здравни заведения. Не е за пренебрегване и фактът, че при пътуване в Турция или Македония или друга държава извън ЕС здравна карта не важи, НЗОК не може да се намеси и медицинската застраховка остава без алтернатива.
Повечето туристи, обхванати от еуфория около предстоящото пътуване, не си правят труда да се запознаят с предлагания от пътническата агенция застрахователен пакет и не знаят кои рискове и какви лимити покрива той. От своя страна, туристическите агенции не включват в пакета си продукти с по-висока премия, за да не се оскъпи цялостната им услуга. Така е възможно да откриете - и то твърде късно, че освен обичайните нерви покрай непредвиден инцидент, заболяване или загуба на багаж, сте изхарчили и непредвидена част от семейния бюджет. Какво би трябвало да обхваща една добра пътническа застраховка? На първо място попитайте какво е покритието в случай на внезапно заболяване или здравен инцидент. Ако при някои продукти не може да разчитате на обезщетение по-голямо от 2000 евро, то при други минимумът започва от 5000 евро. Основното покритие по полицата включва в повечето случаи медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване, включително спешно зъболечение и репатриране. Допълнителните покрития включват смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, разходи за погребение в чужбина при смърт вследствие на злополука или акутно заболяване, дневни пари за болничен престой, разходи, свързани с правна защита, кражба на личен багаж или гражданска отговорност към трети лица.
Юридическата помощ е много съществена и включва организиране и заплащане на адвокатска защита, в случай че застрахованият бъде подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност. Става дума, че ако срещу него бъде заведен граждански иск съгласно Гражданското законодателство, което е в сила в страната, в която той пътува или пребивава, във връзка с щети, нанесени от него на трето лице, му се осигурява тази защита. Адвокатската помощ е в сила според полицата и при непреднамерено нарушение, незачитане на законите и местните административни разпоредби в ситуация, свързана с частния му живот като обикновен гражданин. Не са покрити единствено щетите, произтичащи от използването, притежанието или безопасното поддържане на моторно превозно средство.
Освен размерът на обезщетението, от значение е и дали можете да разчитате на 24 часов асистенс. Ако тази клауза не е включена в договора ви, това означава, че ще трябва да заплатите всички медицински разноски на място, а когато се върнете у дома, трябва да уведомите застрахователя си поне седем дни преди изтичане срока на полицата. За целта се погрижете да запазите всички документи, издадени в хода на лечението ви, като епикризи, рентгенови снимки, фактури или касови бележи - те вероятно ще ви бъдат изискани, преди да ви се покрият направените разходи. Използването на асистънс компания, от друга страна, означава, че където и да се намирате в чужбина, ще имате към кого да се обърнете, ако ви е необходима помощ. Ако се разболеете, пострадате, или станете жертва на инцидент, можете да звъннете на посочените в полицата номера по всяко време на денонощието и ще бъдете насочени към съответно лечебно заведение, където няма да ви се наложи да заплащате нищо - разходите ще бъдат директно покрити според условията на застраховката ви. Изключително важно уточнение е, че грипът, апандиситната или бъбречна криза и т. н. са акутни заболявания.
Важно е да знаете и кои са изключените рискове по полицата. Ако пътувате до страна, на територията на която има военни действия е добре към пакета от рискове да е включен и военния риск.  Освен това, застрахователят ви едва ли ще ви покрие разходите за наранявания, в резултат на прекомерна употреба на алкохол. Ако сте любител на екстремните спортове, също може да имате нужда да си закупите отделна полица, която да ви предпази от рисковете, свързани с адреналиновите преживявания.
Изключително полезна при пътувания особено зад граница е и застраховката „Отмяна на пътуване”. Тя се сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застрахователят възстановява на застрахованото лице разходи за самолетни билети, хотелски резервации и други туристически и бизнес услуги, извършени предварително, които не могат да бъдат възстановени при отмяна на пътуването. Покриват се  рисковете: смърт вследствие злополука; разходи за отмяна на пътуването; разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването; разходи за закъснение или отмяна на самолетен полет. Застраховката задължително се сключва в деня на резервацията и първо плащане (авансово или пълно) на пътуването. Застрахователната премия зависи от застрахователната сума и времето, оставащо до началото на пътуването. Застрахователната сума е в зависимост от размера на платената цена за индивидуалното или групово пътуване и може да е в лева, евро или щатски долари.
Вторник, 23 Август 2011г. 18:31ч.
Публикувано в Важно е да знаете
Автор Гергана Иванова
Продължение... 0

Имуществените застраховки се делят на два вида - т. нар. пакетни застраховки или застраховки срещу „първи риск” и стандартни имуществени зстраховки, т. нар. застраховки на действителна стойност. Пакетната застраховка е най-достъпния вариант. При нея клиентът избира измежду предварително изготвени от застрахователя пакети от рискове за недвижимо и движимо имущество. За недвижимото имущество всеки пакет задължително включва основните рискове пожар и природния бедствия, а в допълнение могат да се избират покрития като земетресение, вандализъм, злоумишлени действия на трети лица и тероризъм за някои от компаниите. За движимото имущество освен споменатите при недвижимото имущество рискове могат да се избират покрития като  кражба чрез взлом, отговорност към трети лица, загуба на доходи от наем, разходи за алтернативно настаняване. В случай, че е избрана съответната клауза застрахователят изплаща обезщетение и в случай на смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.

Предимството на пакетните застраховки е в ниската цена и в това, че не се налага да се прави опис на движимото имущество. Купувайки полицата, вие купувате покритие до определена сума, без да представяте списък за това колко струва всяко нещо. Така всяка новопридобита вещ по време на срока на застраховката автоматично се включва в покритието, без да се налага допълнително да известявате компанията.  Недостатъкът е в лимитите на покритите рискове, които в случай на щета могат да се разминават сериозно с действителната стойност на претърпените загуби.  Обикновено този тип застраховки са подходящи за клиенти, които желаят да си гарантират някаква минимална защита.
Стандартните имуществени застраховки покриват същите рискове, както и пакетните, но различното при тях е, че лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество. Добре е да знаете, че много често врати, прозорци, вана, тоалетна и фаянс се покриват по специална клауза, която трябва да бъде изрично добавена към стандартните рискове, включени в имуществената застраховка.
Предимството на този вид застраховки е в това, че осигуряват пълна защита на имуществото. Недостатъците са в по-високата цена и по-дългото време за сключване на застраховката, тъй като се прави детайлен опис на застрахованото имущество. За всяка новопридобита вещ трябва да се извести компанията в противен случай при застрахователно събитие няма да бъдете обезщетени за нея. Ако сте застраховали имуществото си по цена на придобиване, в случай на щета застрахователят ще отчете процента на амортизация. Тези проценти са особено високи за скъпи домашни електроуреди, електроника, компютри и друга скъпа, но бързоостаряваща техника. Затова е по-добре да ги опишете с реална стойност, за да не плащате излишно висока застраховка.    
Застраховките на действителна стойност са особено подходящи за имоти с повишена опасност от природни бедствия - наводнения, свличания на земна маса и т. н.
Характерно за имуществените застраховки е, че най-често те са обвързани с определен адрес, за който е валидно покритието. Известни ограничения може да има за имущество, което в повечето време е с ползвателя, а не на адреса на застраховката /например компютри лаптоп, мобилни телефони и други подобни/. Компаниите имат и изискването, ако поемат отговорност за пари в брой, ценни книжа и други подобни, те да се съхраняват в каса, а застрахованият обект да е оборудван със СОТ. 
Премията е различна в зависимост от видовете имущества, от застрахователното покритие, което е предмет на договаряне, и от рисковите фактори. При по-тесен обхват на покритието премията е по-ниска, при по-широк - по-висока.
Ако желаете да осигурите допълнителна застрахователна защита за вашият лаптоп, например, или друго портативно или мобилно оборудване извън границите на вашето жилище компаниите предлагат застраховка „Електронно оборудване“. Може да се договори рискът да бъде носен, както по отношение на стационарно разположена техника в съответния обект, така и извън него. Могат да се договарят и т. нар. териториални граници - да се носи покритие в границите на България, Европа или целия свят. Това предполага и различна цена.
Вторник, 23 Август 2011г. 18:19ч.
Публикувано в Важно е да знаете
Автор Гергана Иванова
Продължение... 0

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите има социална роля, а именно да обезщети пострадалите трети лица за причинените им имуществени и неимуществени вреди. Това означава, че когато едно лице е виновно за ПТП докато управлява МПС, застрахователят ще изплати щетите на пострадалото от катастрофата лице. Oтделно пострадалият или негови роднини могат да предявят съдебен иск срещу виновното лице /в зависимост от това колко са тежки щетите, които то е причинило/, тъй като в случая то има вина. Застрахователят може да изплати обезщетения на пострадалия, но не предпазва виновния водач от съдебен процес.

В тази връзка е важно да знаете, че правата по договора за тази застраховка са с петгодишна давност от деня на настъпване на застрахователното събитие. Ето защо е важно застрахованият да запази всички документи, които има за ПТП, като например протокол за ПТП, полица за застраховка, резултати от проба за алкохол и т.н., тъй като през този период може да се наложи да се доказва, че е налице валидна застраховка.
Ако пострадате при при пътен инцидент, имате право да предявите иск за обезщетение директно към застрахователя на водача, причинил катастрофата. За целта трябва да имате протокол за пътнотранспортно произшествие от КАТ, както и документи от лекар, удостоверяващи травмата или здравословните проблеми, вследствие на инцидента. Ако виновникът за пътнотранспортното произшествие избяга, служебно се завежда дело срещу неизвестен извършител и обезщетението ще се забави, докато се установи кой е виновникът за злополуката, ако разбира се той бъде открит. При липса на сключена застраховка „Гражданска отговорност”, обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд. Фондът изплаща обезщетения за имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от неидентифицирано моторно превозно средство. Гаранционният фонд покрива още имуществени и неимуществени вреди вследствие на смърт или телесни увреждания и за вреди на чуждо имущество, ако пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България или на друга държава членка и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Фондът плаща и в случаи, когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от моторно превозно средство, което е било доставено в Република България от друга държава членка и не е било формално регистрирано в Република България, при условие че събитието настъпи в 30-дневен срок от приемането на моторното превозно средство от приобретателя и виновният водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Гаранционният фонд покрива щетите и когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на трета държава и виновният водач няма сключена гранична застраховка или сертификат „Зелена карта”. Фондът плаща и в случаи, при които пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България или на друга държава членка и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България и владението върху което е било отнето чрез кражба, грабеж или престъпление по чл. 346 от Наказателния кодекс.
Гаранционният фонд изплаща обезщетения и по задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, ако превозвачът не е имал застраховка.
При настъпване на застрахователно събитие - ПТП, застрахованият е длъжен да уведоми своя застраховател за настъпилото събитие в 7-дневен срок. В същия срок застрахователят следва да бъде уведомен и при смяна на собствеността на автомобила. Тъй като в случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите не се прекратява. Законът обаче позволява новият собственик да прекрати договора със застрахователя на предишния собственик и да сключи по свое желание нов договор с друг застраховател.
Застрахователят има право да иска обратно от причинителя на вредата заплатеното от него, т.е. застрахователят има право на регрес, когато виновният водач е управлявал МПС без валидно свидетелство за правоуправление или когато в кръвта му е открито наличие на наркотични вещества или на алкохол с концентрация над 0.5 промила. Важно е да се има предвид, че ако водачът е напуснал мястото на ПТП се приема, че се е отклонил от проверка за наличие на алкохол или наркотични вещества в кръвта и тогава застрахователят също има право на регрес срещу него.
Застрахователната премия по полицата може да бъде платена еднократно или разсрочено. Броя и размера на вноските се вписват в полицата. Ако не бъде заплатена навреме поредната дължима вноска, застрахователят има право да прекрати застраховката 15 дни след падежа на поредната вноска. Практическите последици от пропускане на срока за плащане са, че застраховката се прекратява автоматично и при настъпване на ПТП виновното лице ще трябва лично да покриете вредите, които е причинил. Също така в този случай ще подлежи и на административна санкция. Глобата съгласно Кодекса за застраховане е в размер на 400 до 600 лв. - за физическо лице и 2000 до 5000 лв. за юридически лица.
В случай, че загубите полицата си е необходимо да се свържете с най-близкия до вас център на застрахователната компания или представителството на застрахователния брокер, от където сте закупили полицата. От служителите на компанията ще получите новоиздаден и заверен дубликат на полицата.
Вторник, 23 Август 2011г. 18:10ч.
Публикувано в Важно е да знаете
Автор Гергана Иванова
Продължение... 0

Важно е да се знае, че по застраховката „Автокаско“ застрахователят обезщетява застрахования до размера на вредата от настъпилото застрахователно събитие, но не повече от застрахователната сума. В размера на обезщетението се включват и разумно направените разноски за ограничаване и/или намаляване на щетата, разходите за транспортирането на моторното превозно средство, когато то не е в движение до най-близкото място за ремонт или до местодомуването. Възможно е застрахователят да признае и направените разходи за паркинг на МПС до определен брой дни.

При частична щета на застраховано ново МПС, обикновено до четири или пет години от датата на производство, различните застрахователни компании дават възможност на застрахования да избере как да бъде определено застрахователното обезщетение. Това може да стане по представени оригинални фактури от официален сервиз на вносителя; от сервиз, предложен от застрахователя, т. нар. доверен сервиз; от избран от  застрахования сервиз, но в случай че са спазени изискванията за стойност на резервните части, сервизен час и на количеството и стойността на материалите за боядисване или по експертна оценка от вещо лице, оторизирано от застрахователната компания.
При частична щета на автомобил над четири до десет - дванадесет години, при различните компании диапазонът е различен, обезщетението се определя съответно по представени оригинални фактури от доверен сервиз, от сервиз, за който застрахования е получил предварително одобрение от застрахователя, или по експертна оценка.  Обезщетението за автомобили над десет - дванадесет години е само по експертна оценка. В този случай застрахователят прилага овехтяване върху стойността на новия детайл, което варира от 16 до 21%. 
След всяка, платена от застрахователя щета е добре да доплатите към вече внесената премия по застраховката сума в размер на 10% от изплатеното ви обезщетение. По този начин си гарантирате отново вече договорената застрахователна сума, в противен случай при повторна или последваща щета застрахователят ще плати от 10 до 20% по-ниско от калкулираното обезщетение. 
Огледът и описът на щетите се извършва от оторизирани от застрахователя лица, т. нар. вещи лица. Всеки оглед се извърша най-малко от две вещи лица. Задължително се правят снимки на увредените зони на автомобила, след което се заснемат отблизо увредените детайли.  Служителят, извършващ огледа прави опис, в който отбелязва констатираните повреди, липси и степените на уврежданията по МПС, както и съответната степен за ремонт или необходимостта от подмяна на детайла, както и необходимостта от боядисване. След попълване на удостоверението за огледа и заснемането на повереденото МПС документът се подписва от вещите лица и от завеждащия щетата. Извършеният оглед е възможно да не бъде единствен. Възможно е да има щети, описването на които да се направи при повторен оглед по време на ремонта на автомобила. Огледите обаче не могат да бъдат повече от три.
Обикновено застрахователят обявява тотална загуба на МПС, когато разходите за възстановяването му надхвърлят 75% от застрахователната сума или когато с настъпването на последната щета, изплатените до този момент общезщетения надвишават 80% от застрахователната сума. При тотална загуба застрахователят прекратява действието на застрахователния договор като изплаща дължимото обезщетение по експертна оценка, намалено със стойността на запазените детайли или изплаща застрахователната сума, намалена с изплатените до момента обезщетения, като собственикът на увреденото МПС упълномощава застрахователя с нотариално заверено пълномощно да се разпорежда с него. Важно уточнение е, че от дължимото обезщетение се приспадат също така сумите, които застрахованият е получил или му предстои да получи по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите на причинителя на вредата. За да получи обезщетение застрахованият следва да представи на застрахователя и документ от КАТ, доказващ че конкретния автомобил е свален от отчет.
В случай на кражба на цяло МПС застрахователното обезщетение се изплаща след прекратяване на следствието или спиране на наказателното производство.  В случаите на противозаконно и впоследствие открито и върнато на собственика МПС застрахователят изплаща обезщетение едва след представяне на документ от компетентните органи, установяващи съответните повреди. По възможност с опис на липсващите и повредени части, детайли и допълнително оборудване. Важно е да се знае, че при откраднато и намерено МПС се изплаща обезщетение по риска „Кражба”.
Обявяването на кражба на моторно превозно средство е свързано с представянето на редица документи и доказателства, за които е важно да имаме информация. Успоредно с уведомяването в съответното полицейско управление за изчезналия автомобил, застрахованият е необходимо да се обади и в съответната застрахователна компания на телефон, посочен в полицата. Застрахователят трябва да бъде информиран за кражбата на автомобила не по-късно от 24 часа от установяването на събитието. При сигнала по телефона следва да се съобщи номера на полица, марката и модела на откраднатия автомобил, регистрационния номер и мястото на събитието. Впоследствие да се изчакат на място екипите на полицейското управление и на застрахователната компания, за да се направи оглед на място. Служителите на застрахователната компания издават документ за регистрираната щета. 
На следващия ден застрахованият трябва да отиде в полицейското управление, за да вземе служебна бележка за извършения оглед, при който е установена кражбата на автомобила, след което да отиде в застрахователната компания и да приложи служебната бележка от полицейското управление, оригиналните полици по застраховки „Каско” и „Гражданска отговорност”, лична карта, свидетелство за управление на МПС, регистрационния талон на автомобила и талона за извършен годишен технически преглед.  Когато свидетелството за регистрация на автомобила е от стария образец и застрахованият обяви, че то е откраднато заедно с автомобила, той представя удостоверение за собственост на МПС от КАТ по месторегистрация. Когато талонът е от новия образец е необходимо да се представят и двете части /малкия талон с основните данни за автомобила и големия талон, съдържащ всички данни за МПС/. Ако малкият талон се е намирал в автомобила, този факт се записва. В случай, че не бъде представен големия талон съществува вероятност застрахователят да откаже изплащане на обезщетение. Застрахованият е длъжен също така да представи всички комплекти ключове, дистанционни за алармата и имобилайзери. Техният брой следва да отговаря на обявените в предложението за сключване на застраховката. В случай, че е застрахована аудио система с падащ панел е необходимо да се представи и този панел, в противен случай застрахователят няма да плати за нея. Ако откраднатото МПС е активно или пасивно маркирано за кражбата следва да се уведоми и фирмата, която е извършила услугата. 
Напоследък в опитите си да привлекат клиенти и да предложат по-атрактивни продукти все повече компании предлагат разширяване на териториалното покритие по застраховката „Автокаско“, без да изискват допълнителна премия за това. При повечето дружества обаче безплатното разширяване на покритието е обвързано с определени условия. Най-често за целта се изисква клиентът да е сключил задължителната застраховка „Гражданска отговорност” заедно със сертификата „Зелена карта” в същото дружество. При друга част от компаниите пък разширението на териториалното покритие е безплатно само в случаите, когато заплатената застрахователната премия по „Автокаско” надхвърля определена сума. Добре е да сте наясно и с това за кои точно държави се отнася покритието по полицата ви. По принцип разширението се прави за територията на Европа - страни, членки на ЕС, и страни, членки на Международното споразумение „Зелена карта”. В обхвата на споразумението влизат Швейцария, Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Андора и Хърватска. Друга подробност, която е добре да проверите, е срещу кои точно рискове сте защитени извън страната. При някои компании част от рисковете, срещу които сте застраховани в България, не попадат в обхвата на защитата за чужбина. Например колата може да е застрахована срещу пожар на територията на страната, но това да не важи за други държави. В такива случаи, за да включите и тези рискове, също ще трябва да платите допълнително или пък да имате „Гражданска отговорност” и „Зелена карта” в същата компания.
В повечето случаи валидността на полицата за чужбина съвпада с тази за България, но има и изключения. При някои компании можете сами да изберете за какъв период да важи допълнителното покритие - например за половин, един, два месеца. При друга част от дружествата пък това е стандартното условие за покритието за чужбина, като обикновено в такива случаи е необходимо и да уведомите предварително застрахователна си компания за това кога ще го ползвате.
Друга важна информация, с която е добре да сте наясно, преди да тръгнете на път, е какво трябва да се направи при настъпване на застрахователно събитие в чужбина. Както и в България, ще ви се наложи да уведомите застрахователя си, така че е препоръчително да се поинтересувате с кого точно можете и трябва да се свържете в случай на необходимост. Сроковете за уведомяване са същите като и при събитие, настъпило на територията на България - 24 часа при „Кражба и грабеж на МПС” и 3 дни за всички останали събития. Както и при застрахователно събитие, настъпило на територията на България, се изискват документи от съответните служби - протокол от КАТ, бележка от РПУ и т. н.
Хубаво е да разберете и подробности за това дали покритието по полицата ви за чужбина включва пътна помощ и при какви условия. В някои компании ползването на такава услуга се заплаща допълнително, докато в други може да е безплатна, но например само за определен брой километри. Ако пък събитието е такова, че автомобилът не може да се придвижи на собствен ход до България, ще се наложи да съгласувате със застрахователя си и извършването на т. нар. провизорен (частичен) ремонт. Добре е да знаете, че обикновено компаниите определят и таван за подобни разходи, който може да е процент от застрахователната сума или пък определена сума, която не трябва да се надвишава.
Важно е да се знае, че в случай на промяна на собствеността на автомобила, новият собственик е длъжен да прехвърли и полицата „Автокаско“ на свое име в рамките на 7 дни, в противен случай полицата се прекратява.
Вторник, 23 Август 2011г. 17:23ч.
Публикувано в Важно е да знаете
Автор Гергана Иванова
Продължение... 0

Доста често застраховането се оказва трудоемка и неособено приятна работа както за бизнеса, така и за гражданитe. Самият процес на сключване на даден вид застраховка е свързан с определени разходи, с ориентиране в строго специфичната терминология, избор на подходяща застрахователна компания. Най-важен си остава проблемът на застрахования ще му бъдат ли изплатени евентуалните щети при настъпване на застрахователното събитие. За да си спести всички тези излишни усложнения, клиентът би могъл да се обърне към един от главните участници на застрахователния пазар - застрахователния брокер.

Преди да  се възползвате от услугите на застрахователния брокер е добре да оформите писмено взаимоотношенията си с него. Тъй като брокерът носи имуществена отговорност, впоследствие на базата на това писмено споразумение застрахованият би могъл да получи по съдебен ред пропуснатите ползи.

Ползването на услугите на брокера не оскъпява застраховката

От гледна точка на цената на застраховката е без значение дали клиентът ще се застрахова през застрахователен брокер, или ще го направи директно в някой от офисите на предпочетената компания. В премията, която клиентът плаща на застрахователя, е включена и комисиона за привличане на клиенти. Независимо от факта, че клиентът ще сключи договора директно, без да ползва услугите на брокер, той ще заплати пълната тарифа. В конкретния случай обаче застрахователната компания получава и възнаграждението за привличане, а клиентът губи възможността да ползва услугите на безплатен професионален консултант. За разлика от застрахователните компании и техните агенти, които малко или много защитават собствените си интереси, брокерът е свързан с клиентите си и работи за тях, като поема отговорността за действията, които предприема.
Застрахователният брокер трябва да е безпристрастен, той предлага на клиента продукта, който най-пълно отговаря на специфичните му изисквания, а не застраховката, от която ще получи най-голяма комисиона.  Брокерът е и този, който е в кухнята на застрахователния пазар и няма да премълчи слабите места.
Много често застрахованият би могъл да се окаже в неособено благоприятна ситуация при настъпване на застрахователно събитие главно поради недостатъчно познаване на законодателната уредба и/или общите условия на отделните компании. Ето защо необходимостта от брокер е не само в етапа на подписване на полицата, но и при възникване на застрахователното събитие. Брокерът съдейства на застрахования за установяване на причините за щетите, участва активно в набирането на необходимите документи, свързани с щетите, грижи се за тяхното своевременно разглеждане и оказва пълно съдействие при приключване. Той консултира своя клиент, води преговорите с предпочетената от него застрахователна компания, като договаря най-изгодните условия, тарифи или обезщетения и контролира изпълнението на сключения договор.
Като консултант на клиента си брокерът защитава неговите интереси пред застрахователните компании.
Тези и още много други аргументи показват многото и добри възможности, които застрахователните брокери предоставят на тези, които са им се доверили. 
Вторник, 23 Август 2011г. 16:44ч.
Публикувано в Важно е да знаете
Автор Гергана Иванова
Продължение... 0

Вход потребители