Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Плавателни съдове
A+ R A-

Плавателни съдове (3)

Застраховката „Злополука на местата в плавателни съдове” покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в плавателния съд, в случай на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, настъпила вследствие на морски инцидент.

Понеделник, 29 Август 2011г. 19:08ч.
Продължение... 0
Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“ осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

Понеделник, 29 Август 2011г. 19:03ч.
Продължение... 0
Застраховат се морски и речни плавателни съдове, собственост на физически или юридически лица. Полицата покрива рисковете „Пълна загуба и/или частична щета на плавателния съд”, „Отговорност сблъскване”, „Обща авария и спасяване”, „Загуба на навло” и „Загуба на дисбурсменти”.

Понеделник, 29 Август 2011г. 19:01ч.
Продължение... 0

Вход потребители