Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Летателни апарати
A+ R A-

Летателни апарати (3)

Застраховката „Отговорност на собственици и оператори на летища” обезщетява собствениците и операторите на летищни комплекси срещу понесени материални или нематериални щети, настъпили на територията на дадено летище или съответно на борда на самолет, зареждан с техен кетъринг.

Понеделник, 29 Август 2011г. 19:20ч.
Продължение... 0
Застраховката „Гражданската отговорност към трети лица” осигурява защита срещу всички суми, които застрахованият е законово длъжен да заплати като компенсации за нанесени вреди /включително присъдени разноски/, свързани с телесни увреждания в резултат от събития /фатални или не/ и повреди на собственост, причинени от самолета, или от лице и/или  предмет, падащ от самолета.
„Гражданската отговорност към пътници и багажи” пък обезщетява застрахования по отношение на всички суми, които той е законово отговорен да плати като компенсация за вреди /включително разноски и други, присъдени срещу него/ във връзка с: телесно нараняване вследствие злополука /независимо дали е с фатални последици/ на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия; загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи на пътници, произтичащи от инцидент със самолета.

Понеделник, 29 Август 2011г. 19:16ч.
Продължение... 0
Застраховат  се самолети, вертолети и други летателни апарати срещу пълна загуба или частични щети. Застрахователят покрива всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат. Покритието може да бъде разширено със застраховка срещу военни и сродни рискове /война, стачки, граждански вълнения/, политически рискове /конфискация, отвличане и други/.

Понеделник, 29 Август 2011г. 19:13ч.
Продължение... 0

Вход потребители