Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
До вас във всеки момент
A+ R A-

До вас във всеки момент

Ние от „Финсейлс“ ЕООД, като застрахователен брокер, сме представител на своите клиенти пред застрахователните компании. За тази цел поемаме писмен ангажимент спрямо тях под формата на договор за възлагане. С него се задължаваме да представляваме клиента си, да го информираме най-подробно за общите условия по застраховката, да го консултираме, но и да участваме в целия процес по ликвидация на щетата в случай на настъпване на застрахователното събитие. Изключително важно е да уточним, че нашето възнаграждение се включва в застрахователната премия и се дължи от застрахователя, т. е. цената на застраховката е една и съща, независимо дали ще я сключите директно в компанията или при нас.

Нашият ангажимент не приключва със сключване на застраховката, напротив именно оттук започва нашата същинска работа, защото ние от „Финсейлс“ ЕООД сме до вас във всеки момент. Ние сме най-близкият човек на застрахования по време на злополука. При настъпило произшествие - било то с моторно превозно средство, пожар или кражба с взлом, съдействаме за най-бързото явяване на вещите лица за оглед, за акуратното попълване на документите по щетата, за бързото вземане на решение от застрахователя и за навременното изплащане на обезщетението. Ние сме тези, които ще отстояват вашите права докрай.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители