Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Гражданска отговорност
A+ R A-

Гражданска отговорност на летателни апарати

Застраховката „Гражданската отговорност към трети лица” осигурява защита срещу всички суми, които застрахованият е законово длъжен да заплати като компенсации за нанесени вреди /включително присъдени разноски/, свързани с телесни увреждания в резултат от събития /фатални или не/ и повреди на собственост, причинени от самолета, или от лице и/или  предмет, падащ от самолета.
„Гражданската отговорност към пътници и багажи” пък обезщетява застрахования по отношение на всички суми, които той е законово отговорен да плати като компенсация за вреди /включително разноски и други, присъдени срещу него/ във връзка с: телесно нараняване вследствие злополука /независимо дали е с фатални последици/ на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия; загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи на пътници, произтичащи от инцидент със самолета.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители