Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Застраховка на лизингови договори

При тази застраховка се покриват риска от неплащане на вноски по лизинговия договор, т.е. застраховат се плащания на лизингополучателя към лизингодателя. Покритието се простира както върху договори за лизинг на МПС, така и за договори на недвижимости и на техника. Застраховката може да се сключва от търговски дружества с основна дейност - лизинг. Обезщетението се изплаща след предявяване на необходимите документи и в случаите, когато владението на обекта на лизинг не може да бъде възстановено на лизингополучателя.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители