Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Авария на машини

По тези специални условия се покриват имуществени щети от аварии на машини и съоръжения, които са собственост или под отговорност на застрахования.
Застрахователното покритие е на база „всички рискове“ и покрива всяка непредвидена загуба или увреждане на застрахованите машини и съоръжения,  вследствие на каквато и да е причина, която не е посочена като конкретно изключена в специалните условия, например - дефекти в отливането, дефекти в материала, грешки в проекта, грешки, направени в цеха по време на извършване на стопанската дейност или при монтирането и изграждането на машините, лоша изработка, липса на съответстваща квалификация, небрежност, липса на вода в бойлери, експлозия, разрушаване в следствие действие на центробежни сили, късо съединение, действителни разходи за експедиране, вреди върху собствено имущество, съседно на  застрахованото имущество и други.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители