Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Прекъсване на дейността

По тази полица се застраховат финансовите загуби на застрахования, произтичащи от прекъсване на производствената му дейност в резултат на вреда върху имущество, използвано за производствени цели, при застрахователно събитие, покрито по Общите условия за застраховане на имущество „Индустриален пожар”. Обезщетяват се действително понесените финансови загуби в резултат от намаляване на приходите /оборота/; нарастване на производствените разходи; целесъобразно направените от застрахования разходи за наемане на одитори с цел изготвяне на справки от счетоводните му или търговски книги, на документи или други доказателства и информации; заплати на персонала /по трудов договор/ за определен период, договорен между страните. 
Застрахователят покрива само тези загуби от прекъсване на производството, които са вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители