Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на продукта

Застраховката „Отговорност на продукта” покрива гражданската отговорност на застрахования за имуществените и неимуществени вреди, изразяващи се в смърт, телесно увреждане или заболяване и/или пълно или частично увреждане на движими и недвижими имущества, причинени на трети лица от ползването на продукт, който той е произвел, доставил, продал, монтирал, инсталирал или по друг начин пуснал в обращение.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители