Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Застраховки на трайни насаждения

Застраховката покрива трайни насаждения на площ над 5 дка в период на изграждане /засаждане/, на отглеждане до встъпване в плододаване, както и в период на плододаване /като дълготрайни материални активи/.
Покриват се щети в резултат на пожар и експлозия, буря, ураган, /вихрушка, смерч/, градушка, гръм, проливен дъжд, наводнение, ерозия и свличания на земни пластове, измръзване и осланяване.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители