Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на спедитора

Полицата гарантира защита на имуществените интереси на застрахования, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, Общите спедиторски условия (ОСУ) и Общите складови условия (ОСкУ), одобрени от Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) и/или условия на други договори и споразумения, одобрени от застрахователя.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители