Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Злополука на гости на хотели

Застраховката е доброволна. Предназначена е за собственици на хотели и се отнася за български или чуждестранни граждани, отседнали в хотели, мотели, частни квартири, бунгала, хижи, туристически спални или други места за подслон на територията на страната.
При подписан застрахователен договор от съответния собственик на хотел, застраховката за всеки гост се счита за сключена с регистрацията на госта в хотела и заплащането на нощувката.
Застрахователят е отговорен за събития, настъпили на територията на хотела и прилежащите му територии, както и по време на кратки екскурзии на госта в страната и/или чужбина, когато не е прекратена регистрацията му в хотела.
Покриват се рисковете смърт вследствие злополука; трайна загуба на работоспособност вследствие злополука; медицински разноски, вследствие злополука или акутно заболяване; разноски за репатриране, вследствие злополука или акутно заболяване; кражба чрез взлом или загуба на личен багаж и гражданска отговорност на госта за имуществени и/или неимуществени вреди към трети лица.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители