Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
A+ R A-

Застраховки Живот

Договорите за застраховки „Живот” и „Злополука” се сключват срещу събития, свързани с живота и здравето на човека. Ако се избере подходящата програма при полиците „Живот” можете да съчетаете рисковия елемент на застраховката със спестовния.
Застраховката „Живот” дава финансова осигуреност за вас и вашето семейство в случаи на неблагоприятни събития като смърт, трайна или временна загуба на неработоспособност или настъпване на определено тежко заболяване през срока на програмата. В случай на доживяване срока на застраховката на застрахованото лице се изплаща застрахователната сума, включително и натрупаният допълнителен доход от лихви и инвестиции.
Важно е да се знае, че при застраховките „Живот” се ползва данъчно облекчение.
В тази категория застраховки попадат застраховките „Критични болести”; „Злополука”; спестовни застраховки „Живот”; детски и женитбени застраховки; рискови застраховки „Живот”; смесени застраховки „Живот”; здравни застраховки; пенсионни /рентни/ застраховки; застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд; застраховка „Живот на кредитополучатели”.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

On-line консултант

Обслужване на клиенти

Застраховки Живот

Вход потребители