Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Злополука на учащи и деца от детски градини

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва както индивидуално, така и групово.
Основните покрити рискове са „смърт в резултат на злополука” и „трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”.
Допълнително могат да се включат и рисковете временна загуба на работоспособност в резултат на злополука; действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар, както и дневни пари за болничен престой.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители